Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Stypendium socjalne dla niepełnosprawnych studentów

Kategoria: Pomoc i wsparcie Dodano: 2012-01-08

Osoby niepełnosprawne w coraz większym stopniu próbują mimo swojej niepełnosprawności żyć jak ludzie w pełni zdrowi. Samodzielnie wykonują te czynności, które mogą, robią zakupy, uczestniczą w życiu towarzyskim, kulturowym i naukowym. Bardzo wielu młodych ludzi niepełnosprawnych kontynuuje swoją edukację podejmując naukę na uczelniach wyższych. Uczelnie wychodząc naprzeciw potrzebom takich osób, przystosowują budynki, sale wykładowe, biblioteki, parkingi, miejsca nauki.

 

Niepełnosprawni studenci mają również prawo do pobierania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność powinna być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym orzeczeniem zgodnie z Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Student powinien złożyć na uczelni wniosek o przyznanie takiej pomocy.

 

Należy pamiętać, że wniosek o przyznanie stypendium, trzeba złożyć najczęściej jeszcze we wrześniu przed rozpoczęciem nauki, jest to jednak uzależnione od poszczególnych uczelni. Stypendium można otrzymywać od początku studiów (również na pierwszym roku), przez 9 miesięcy w roku. Jeżeli w trakcie trwania roku akademickiego wygasa ważność orzeczenia o niepełnosprawności, student traci prawo do przyznanego stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych od następnego miesiąca po stracie ważności orzeczenia.

 

Kwota przyznanej pomocy specjalnej dla niepełnosprawnych studentów jest zależna od stopnia niepełnosprawności, natomiast nie zależy od dochodów studenta. Pomoc ta jest przyznawana niezależnie od statusu prawnego uczelni, ani systemu studiów. Niepełnosprawny student może pobierać takie stypendium i równocześnie ubiegać się o inne rodzaje stypendiów. Zgodnie ze zmianami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od 1 października 2011 r. student studiujący na kilku kierunkach, ma prawo ubiegać się o stypendium specjane, ale jedynie na jednym kierunku studiów. 

 

Zaczerpnięto z :

  1. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

  2. http://www.kul.pl/stypendium-specjalne-dla-osob-niepelnosprawnych,art_6982.html

  3. http://www.nauka.gov.pl/

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Szkoły wyższe państwowe w Warszawie dostępne dla osób niepełnosprawnych i program pomocowy Student - PFRON.

Nauka,-

Rozpocząć studia może każda osoba niepełnosprawna legitymująca się świadectwem dojrzałości. W Warszawie jest to możliwe na czterech uczelniach państwowych: Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii ...

Dodano: 2012-03-09

Instytucje wspierające - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pomoc i wsparcie,

Pomimo, iż osoby niepełnosprawne są beneficjentami wszystkich praw osób niepełnosprawnych, wciąż można spotkać się z dyskryminacją tej pierwszej grupy. I mimo tego że osoby niepełnosprawne są równi...

Dodano: 2012-02-04

Komunikacja osób niepełnosprawnych za pomocą myśli

Nauka,-

Innowacyjny interfejs komunikacyjny umożliwiający osobom niepełnosprawnym komunikację z otoczeniem oraz obsługę urządzeń elektronicznych.

Dodano: 2012-07-23

Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Mielżynie

Pomoc i wsparcie,

Mielżyn niewielka wieś w województwie wielkopolskim w powiecie gnieźnieńskim. Niewielka bo licząca zaledwie 650 mieszkańców a jednocześnie wielka duchem bo to właśnie w niej znajduje się Dom Pomocy...

Dodano: 2012-05-04

Jak dostać orzeczenie o niepełnosprawności

Pomoc i wsparcie,

Osoby niepełnosprawne często muszą borykać się z wieloma problemami ,wynikającymi z braku przystosowania środowiska ich życia, do zapewnienia im warunków swobodnego funkcjonowania pomimo ogranic...

Dodano: 2012-04-15

Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Prawo,

Mamy wybór z szeregu organizacji pożytku publicznego. Wiele z nich udziela również pomocy osobom niepełnosprawnym oraz im rodzinom. Jeśli nie chcemy przekazywać środków dla Fundacji ogólnokrajowej,...

Dodano: 2012-03-14

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz