Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Świadczenia na rzecz uczniów niepełnosprawnych (prawa dla niepełnosprawnych)

Kategoria: Edukacja Dodano: 2012-01-23

Każde dziecko ma prawo do nauki. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, niepełnosprawnemu dziecku należy zapewnić możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki. - art. 70 Konstytucji RP i art. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz.  
329 z póź. zmianami)

 Uczeń niepełnosprawny ma prawo do:

 

 • korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego (art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty),
 • nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów Dz.U. Nr 74, poz.350),
 • odpowiedniego wyposażenia i oprzyrządowania stanowiska ucznia (Zarządzenie Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 r. Dz.Urz. MEN, Nr 9, poz.36),
 • skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagigicznej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie udzielania i organizacji  
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. Nr 13, poz. 110),
 • dopasowania oczekiwań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego ucznia, w momencie kiedy poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna jednostka specjalistyczna zauważy u ucznia specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach Dz.U. Nr 41, poz. 413),
 • przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w formie dostosowanej do jego dysfunkcji (rozporządzenie MEN z dnia19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach Dz.U. Nr 41, poz. 413),
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, w przypadku kiedy uczeń ma zdiagnozowaną wadę słuchu (rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach Dz.U. Nr 41, poz. 413),
 • wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 626).
   

 

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Co to jest distance-learning?

Edukacja,-

Główną istotą distance-learningu jest nauka na odległość. Już kilkaset lat temu, ludzie dostrzegli potencjał tej formy nauki. W związku z tym, że komunikacja była bardzo utrudniona, a ludzie porusz...

Dodano: 2011-11-03

Programy edukacyjne dla osób niepełnosprawnych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Edukacja,

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, rozpoczyna po raz kolejny programy edukacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Dodano: 2012-02-09

Rusza piąta edycja akcji "Mam haka na raka"

Edukacja,

Rusza piąta edycja akcji "Mam haka na raka", ogólnopolskiego programu skierowanego do młodzieży. Każda edycja ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważne są okresowe badania, które nie tylko w...

Dodano: 2012-02-01

Rusza program edukacyjny "Zapytaj Bliskich o zdrowie!"

Edukacja,

Na chłoniaki (złośliwe choroby nowotworowe wywodzące się z układu chłonnego) zapadają najczęściej starsze osoby, zwykle po 60. roku życia.

Dodano: 2012-01-26

III nabór w projekcie „Dzieło ręki – praca bez barier”

Wydarzenia,

Do 15 lutego trwa nabór do III cyklu szkoleniowego. Fundacja Artes zaprasza do udziału w projekcie „Dzieło ręki – praca bez barier”, który skierowany jest do wszystkich osób po długotrwałej lub cię...

Dodano: 2012-01-25

Brad Cohen- jak spełniać swoje marzenia pomimo uciążliwej choroby. Czyli nie taki Tourette straszny jak się wydaje.

Znane osoby,-

Jest to historia człowieka, który swoim życiem udowadnia, że marzenia, nawet te które wydają się najbardziej nierealne mogą się spełnić. Brad Cohen pokazuje jak uporem, cierpliwością, ciężką pracą ...

Dodano: 2012-02-15

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz