Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

„Teatr Kameleon” jako forma terapii dla osób chorujących psychicznie w Łodzi

Kategoria: Rodzaje terapii Dodano: 2012-02-02

Terapia z zastosowaniem różnych dziedzin sztuki nosi miano arteterapii. Terminu tego po raz pierwszy użył Adrian Hill w 1942 roku. W literaturze polskiej pojęcie arteterapii pojawiło się nieco później a teraz występuje równorzędnie z takimi terminami, jak kulturoterapia lub terapia przez sztukę.

Źródeł terapeutycznego zastosowania teatru poszukiwać należy już w starożytności, bowiem związane są one z antycznymi pojęciami „katharsis” (oczyszczenie) i "mimesis" (naśladowanie). Teatr jako forma terapii to koncepcja, której głównym założeniem jest wychowanie przez teatr. Do jej podstawowych celów zalicza się wzbogacanie osobowości, dzięki jej oczyszczającemu wpływowi na psychikę człowieka.

Można wyróżnić kilka form takiej terapii:

 • psychodrama
 • drama
 • pantomima

 

Wszystkie stosowane techniki teatralne odnoszą spektakularne skutki w takich przypadkach, jak:

 • zaburzenia psychiczne (nerwice, psychozy),
 • zaburzenia w odżywianiu (anoreksja, bulimia),
 • w uzależnienieniach (od alkoholu, narkotyków),
 • a nawet w leczeniu wad narządów wzroku i słuchu.     

 

Doskonałym sposobem wykorzystania powyżej opisanych technik są grupy teatralne powstające w Ośrodkach pomagających w funkcjonowaniu osobom niepełnosprawnym. Przykładem takiej inicjatywy jest łódzki teatr „Kameleon” – powstały pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, utworzony w 1998 roku.Teatr prowadzony jest przez: Agnieszkę Gortat – terapeutkę i pracownika socjalnego TPN oraz przez Tomasza Bieszczada (od 2006 roku) – aktora, reżysera i publicystę.

Próby grupy teatralnej odbywają się w poniedziałki, w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Czarnieckiego 4. W skład grupy wchodzi ok. 20 rozbudzonych kulturalnie, aktorsko, chorujących psychicznie osób.

Prowadzący Teatr zrealizowali wspólnie z podopiecznymi kilka widowisk: „Dar i Tajemnica” pamięci Jana Pawła II (2006), „Zaimki, czyli każdy chce być Kimś” (2007), „Pułapka na szczury” (2008). Każdej zimy powstają widowiska bożonarodzeniowe prezentowane w Jedliczach i w Łodzi – tzw. jasełka. Jesienią 2011 roku powstały trzy krótkie spektakle: „Wieczór poetyckiw ogrodzie zoologicznym”, „Pocztówka z Jamajki” i „Historia pewnej stajenki”.
          
Celem zajęć Teatru „Kameleon” jest:

 • integracja grupy,
 • przełamywanie oporów związanych z publicznym występowaniem na scenie,
 • rozwój poznawczy, komunikacyjny, emocjonalny, osobowościowy, fizyczny i społeczny uczestników.


Zajęcia polegają również na:

 • pracy z ciałem i usprawnieniu kondycji aktorów – podopiecznych,
 • wyrabianiu takich cech, jak: pewność siebie, refleks, zdolność improwizacji, silne poczucie odpowiedzialności za wspólny rezultat, rozwijanie empatii.


Nabyte podczas prób umiejętności owocują potem w codziennym życiu – rozwijają podopiecznych . Teatr pozwala osobom chorym psychicznie rozładować tkwiące w nich, wypierane przez lata emocje oraz ma ogromny wpływ na wzrost ich poczucia wartości. Oby coraz więcej instytucji podejmowało działania tego typu.


Na podstawie:

•    http://www.eid.edu.pl/archiwum/2007,57/maj,91/teatroterapia_w_leczeniu_i_wychowaniu,304.html
•    http://www.psychoterapeuta.biz.pl/teatr.php
•    wywiadu z Agnieszką Gortat – współprowadzącą teatr „Kameleon”

(opracowanie własne)
 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Wspólny mianownik schizofrenii

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Dokładny sposób określania granicy pomiędzy normą a patologią jest niezmiernie trudny. Równie trudne jest rozwiązanie tajemnicy jaką zawiera w sobie schizofrenia - wieloaspektowe zaburzenie procesó...

Dodano: 2012-02-07

Schizofrenia o wczesnym początku

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Wczesny początek schizofrenii stwierdza się w przypadku, gdy objawy tej choroby wystąpią przed 17 - 18 r. ż. Schizofrenia taka, nazywana schizofrenią dzieci i młodzieży lub schizofrenią przedpokwit...

Dodano: 2012-04-14

Arteterapia, leczenie przez sztukę

Rodzaje terapii,-

Arteterapia jest to terapia poprzez sztukę. Leczenie takie, daje bardzo pozytywne efekty, zwłaszcza wśród ludzi z upośledzeniami umysłowymi, autyzmem, lękami, ludzi nieśmiałych i z problemami. Sztu...

Dodano: 2012-02-09

Schizofrenia w ujęciu ogólnym

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Schizofrenia jest zaburzeniem psychotycznym charakteryzującym się niewłaściwym odbiorem oraz wrażeniem rzeczywistości, a także problemami w funkcjonowaniu.

Dodano: 2012-02-13

Środowiskowy Dom Samopomocy "typu A" w Łodzi jako placówka zapewniająca opiekę osobom chorującym psychicznie

Pomoc i wsparcie,

Osoby chorujące psychicznie często odtrącane są przez społeczeństwo. Ich prawidłowej adaptacji i rehabilitacji służyć mają Ośrodki przystosowane na ich potrzeby.

Dodano: 2012-02-02

Klub „Więź” w Łodzi - miejsce i sposób na spędzanie wolnego czasu dla osób chorujących psychicznie

Pomoc i wsparcie,

Osobom chorującym psychicznie często trudno jest zagospodarować swój czas wolny. Z powodu swojego dystansu do nowych rzeczy, strachu przed wyjściem z domu oraz z braku informacji dotyczących tego, ...

Dodano: 2012-02-02

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz