Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Projekt „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II” oraz jego realizacja w Łodzi

Kategoria: Praca Dodano: 2012-02-02

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku. Jej celem jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie – głównie na schizofrenię – w ich jak najpełniejszej integracji społeczno-zawodowej. Bardzo ważnym narzędziem w programie rehabilitacji osób chorujących psychicznie jest aktywizacja zawodowa. TPN wdraża tego typu programy od 18 lat.

 

Z dniem 1.06.2011 roku TPN rozpoczął realizację projektu: "Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II"

 


 
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz wsparcie przy wchodzeniu na rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie osób z otoczenia wymienionej grupy (spotkania rodzin osób chorujących). Jest to szczególna grupa beneficjentów odznaczająca się dużym poziomem lęku związanym z wykluczeniem społecznym, która dzięki projektowi ma zyskać większe poczucie pewności i własnej wartości.

 

O uczestnictwo w projekcie mogą starać się osoby:

  • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej (symbol na orzeczeniu O2-P, Ps, P lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające zaburzenia psychiczne)
  • aktualnie niezatrudnione
  • w wieku: 18 - 64 lata

 

Uczestnikom projektu oferowane są:

  • grupowe warsztaty kompetencji i aktywizacji zawodowej
  • spotkania indywidualne z psychologiem
  • spotkania z doradcą zawodowym
  • możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach zawodowych
  • pomoc w organizacji i realizacji stażu zawodowego
  • wsparcie przy poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia oraz w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki

 

Od czerwca 2011 roku ruszyło już kilka grup szkoleniowych ale ciągle trwa rekrutacja osób do następnych edycji. Ze względu na niższą aktywność zawodową kobiet, do uczestnictwa w projekcie organizatorzy zachęcają szczególnie - kobiety z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.

 

Osoby, które po przeczytaniu artykułu zainteresowały się projektem proszone są o kontakt (taką informację można przeczytać na stronie TPN w zakładce dotyczącej omówionego powyżej projektu) z Magdaleną Majchrzak, Heleną Kulawczyk lub Katarzyną Jezierską pod numerem telefonu: 42 - 656-37-47, mailowo: kjezierska@tpn.org.pl lub osobiście: ul. Czarnieckiego 4 w Łodzi.
 Na podstawie:

•    http://www.tpn.org.pl/

(opracowanie własne)

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
List motywacyjny

Praca,Szukanie pracy

W staraniach o pracę bardzo ważne jest to, aby podejść do tej kwestii w sposób rzetelny. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich pisma aplikacyjne (CV czy list motywacyjny) mogą zaważyć...

Dodano: 2011-10-21

Poznaj przywileje pracujących niepełnosprawnych

Praca,Prawo pracy

Dzięki społecznej kampanii "Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy" o problemie niepełnosprawnych w pracy stało się dosyć głośno. Wielu pracodawców pozbyło się dzięki niej licznych stereotypów, upr...

Dodano: 2011-10-27

Przygotowanie do Rozmowy kwalifikacyjnej. cz. 2 z 2

Praca,Szukanie pracy

Właściwe przygotowanie do Rozmowy kwalifikacyjnej to analiza i poszukiwanie odpowiedzi w 5 najważniejszych obszarach.

Dodano: 2011-10-18

Przygotowanie do Rozmowy kwalifikacyjnej. cz. 1 z 2

Praca,Szukanie pracy

Wielu uczestników moich szkoleń pyta mnie często: jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej? Jak twierdzi najznakomitszy amerykański adwokat F. Lee Bailey: „Swoje sukcesy na sali sądowej zawd...

Dodano: 2011-10-19

Niech mowa ciała przemówi na Twoją korzyść

Praca,Szukanie pracy

Niezależnie od tego, czy siedzimy w sali konferencyjnej czekając na rozmowę kwalifikacyjną, czy w kawiarni na randce, mowa ciała wyraża wiele jeszcze zanim zdążymy coś powiedzieć. Upewnijmy się wię...

Dodano: 2011-10-20

Konferencje podsumowujące projekty prowadzone przez Fundację Aktywności Zawodowej

Praca,Szukanie pracy

Fundacja Aktywności Zawodowej wraz z partnerami Fundacją Sprawni Inaczej oraz Stowarzyszeniem ,,Atrybut" serdecznie zapraszają na konferencje podsumowujące projekty ,,Administracja publiczna a pols...

Dodano: 2012-11-21

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz