Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Instytucje wspierające - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Kategoria: Pomoc i wsparcie Dodano: 2012-02-04

Pomimo, iż osoby niepełnosprawne są beneficjentami wszystkich praw osób niepełnosprawnych, wciąż można spotkać się z dyskryminacją tej pierwszej grupy. I mimo tego że osoby niepełnosprawne są również w pełni wartościowym grupą społeczeństwa, w praktyce wciąż napotykają na trudności w związku ze swoja ułomnością.


Bardzo ważne jest również tworzenie mechanizmów wyrównania szans osób niepełnosprawnych i zapewnienia im idealnych warunków do korzystania w pełni z praw przysługujących wszystkim obywatelom.


Organem dbającym o interesy osób niepełnosprawnych jest Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych     
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Siedziba:
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 11,
00- 513 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warsza

Dyrektor Biura Teresa Hernik

Zastępca Dyrektora Krzysztof Kosiński

Zastępca Dyrektora Alina Wojtowicz - Pomierna


Sekretariat Dyrektora Biura
tel. 22 529 06 00
tel. 22 529 06 01
Fax. 22 529 06 02
 

www.niepelnosprawni.gov.pl


Biuro Pełnomocnika składa się z 5 wydziałów oraz 3 wydzielonych wieloosobowych stanowisk pracy:

 • Wydział do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej
 • Wydział do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Współpracy z Samorządami
 • Wydział do Spraw Nadzoru nad Merytoryczną Działalnością Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Odwołań
 • Wydział do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • Wydział do Spraw Programów, Analiz i Współpracy Międzynarodowej

 

 • Stanowisko do Spraw Komunikacji Społecznej i Dialogu Społecznego
 • Stanowisko do Spraw Skarg, Interwencji i Wniosków
 • Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej i LegislacjiDo zadań Pełnomocnika należy m.in.:

 

 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie badań w obszarze problematyki niepełnosprawności, monitorowanie i analiza sytuacji społeczno - demograficznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji na rynku pracy,
 • ustalanie założeń do rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy,
 • inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 


Podstawa prawna, art. 34 pkt. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: Pełnomocnik wykonuje swoje zadania dzięki pomocy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON), które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

więcej informacji na stronie:

www.niepelnosprawni.gov.pl

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Turnusy rehabilitacyjne

Pomoc i wsparcie,-

To nie są zwykłe wczasy. Turnusy rehabilitacyjne to wyjazdy, które mają poprawić sprawność, zaradność i rozwijać zainteresowania osoby niepełnosprawnej.

Dodano: 2011-11-30

Rehabilitacja w praktyce: Modelowanie mózgu – Terapia Wymuszona Koniecznością

Pomoc i wsparcie,-

W chwili obecnej najczęściej stosowanymi metodami fizjoterapeutycznymi stosowanymi w przypadku udaru mózgu są NeuroDevelopmental Treatment (NDT) – Bobath, oraz Proprioceptive Neuromuscular Facilita...

Dodano: 2011-12-02

Trochę o rehabilitacji

Pomoc i wsparcie,-

Rehabilitacja to profesjonalna pomoc jaką otrzymują osoby niepełnosprawne, a rodzaj rehabilitacji jest zróżnicowany w zależności od rodzaju niepełnosprawności pacjenta.

Dodano: 2011-12-05

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II / Woj. Kujawsko-Pomorskie

Pomoc i wsparcie,

Program został stworzony na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt, oprócz pomocy osobom niepełnosprawnym skierowany jest również do osób najbliższych z otoczenia chorych.

Dodano: 2012-01-12

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II / Polska

Pomoc i wsparcie,

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji...

Dodano: 2012-01-12

Wsparcie dla chorych na SM w katowickiej klinkice Neuro-Care

Pomoc i wsparcie,

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą, pogłębiającą się chorobą, prowadząca w ostateczności do trwałego kalectwa. Ponieważ każdy przypadek jest inny, choremu trzeba zapewnić indywidualną, skierowan...

Dodano: 2012-01-17

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz