Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Konferencje dotyczące niepełnosprawności i chorób (maj 2012)

Kategoria: Wydarzenia Dodano: 2012-02-07

Poniżej znajduje się prezentacja konferencji, które odbędą się w maju w różnych miejscach Polski. Podczas majówek warto skorzystać z wybranych propozycji. W wolnej chwili warto również wybrać się na wystawę dla osób niewidomych (więcej informacji w artykule „Konferencje o niepełnosprawności i chorobach (luty 2012).

 

  1. Człowiek w sytuacji trwałej utraty zdrowia. Perspektywa biopsychospołeczna

Miejsce: Kraków

Termin: 15-17 maja 2012

Opis: Celem organizatorów konferencji jest możliwość stworzenia miejsca spotkania, które w sposób naukowy lub praktyczny zajmują się problemami człowieka dotkniętego przewlekłą chorobą. Poruszane będą tematy dotyczące funkcjonowania rodziny, w której wychowuje się chore dziecko, problemów i wyzwań życiowych dorosłego człowieka przewlekle chorego. Ponadto będzie można również posłuchać lub porozmawiać o seniorach przewlekle chorych i pomocy, jaka może być udzielona ludziom przewlekle chorym (od dzieciństwa do wieku senioralnego).

Więcej informacji: http://www.zpz.confer.uj.edu.pl/

 

  1. Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie

Miejsce: Lublin

Termin: 21-22 maja 2012

Opis: Konferencja w dużej mierze dotyczyć będzie zagubienia człowieka we współczesnym świecie: dziecka, które dopiero poznaje świat; nastolatka, który zaczyna widzieć świat „innym spojrzeniem”; a także człowieka dorosłego, który napotyka na różne trudności. Z pewnością nie zabraknie również referatów dotyczących ludzi dotkniętych różnymi chorobami, na skutek których przewartościowaniu musiały ulec liczne cele życiowe.

Więcej informacji: http://czlowieknarozdrozu.wsei.lublin.pl/

 

  1. Witajcie w moim świecie

Miejsce: Wrocław

Termin: 26-27 maja 2012

Opis: Jest to interdyscyplinarna konferencja, która dotyczy modelu leczenia i opieki w zaburzeniach zdrowia okresu rozwojowego. Celem jest zbliżenie do siebie osób, które zajmują się zagadnieniami wynikającymi z tematu spotkania. Poruszane będą takie kwestie jak:

Więcej informacji: http://www.wip.wroclaw.pl/Page/Show/konferencje

 

  1. Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki

Miejsce: Zielona Góra

Termin: 28-30 maja 2012

Opis: Celem konferencji jest zestawienie teorii naukowych z działaniami praktycznymi. Będzie to miejsce do spotkania osób, które zajmują się danymi problemami w sposób teoretyczny z takimi, które praktykują je w codziennej pracy zawodowej. Podczas konferencji wygłoszone zostaną referaty, a także odbędą się dyskusje.

Więcej informacji: http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=751&Itemid=154&lang=pl&f97acaa1dd9b55c5b7642c88624dd8ba=d6bda8b7cc50bc01b1e6548efdcb344c

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Rodzina wobec choroby jednego z jej członków

Rodzina,-

W artykule opisane zostały pozytywne i negatywne zmiany, jakie wywołuje choroba w życiu poszczególnych członków rodziny. Przedstawione zostały również funkcje, jakie domownicy realizują względem os...

Dodano: 2012-02-09

Usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych

Pomoc i wsparcie,

Usamodzielnienie się dorosłych osób niepełnosprawnych jest procesem długotrwałym, złożonym i trudnym dla całej rodziny – zarówno dla osoby usamodzielniającej się, jak i dla jej rodziców. Warto przy...

Dodano: 2012-02-11

Stwardnienie guzowate

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Stwardnienie guzowate to mało znana choroba wśród społeczeństwa. Jest to choroba dziedziczna, dotycząca układu nerwowego, skóry, kości, nerek, płuc i innych narządów. Podane zostały objawy choroby,...

Dodano: 2012-02-12

Franklin Roosevelt. Jak iść do przodu, gdy nogi odmawiają posłuszeństwa

Znane osoby,-

Franklin Delano Roosevelt, czterokrotny prezydent Stanów Zjednoczonych, polityk znany na całym świecie. Nie każdy wie, że przy tym doskonały przykład wytrwałości w działaniach pomimo niespodziewane...

Dodano: 2012-04-10

Zespół Kawasaki

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Choroba ta zostało odkryta i po raz pierwszy opisana przez japońskiego pediatrę Tomisaku Kawasaki. Dzięki badaniom na 50 młodych pacjentach w 1965 roku, lekarz ten dokonał, kolejnego w historii prz...

Dodano: 2012-03-25

Zespół Downa to nie choroba

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

W jeleniogórskiej Galerii „Muflon” wystawą fotografii autorstwa Alicji Plewni – mamy Jagody, dziecka z zespołem Downa - zainaugurowano VI Światowy Dzień Zespołu Downa.

Dodano: 2012-03-08

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz