Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Rodzina wobec choroby jednego z jej członków

Kategoria: Rodzina Dodano: 2012-02-09

Choroba w rodzinie wywołuje wiele negatywnych następstw w jej funkcjonowaniu. Jednak ich zakres i charakter jest relatywny – przede wszystkim uzależniony od rodzaju i czasu trwania choroby; tego, kto jest osobą chorą oraz od innych czynników, do których zalicza się między innymi: strukturę rodziny, relacje panujące pomiędzy jej członkami, wielkość budżetu domowego, status zawodowy poszczególnych członków rodziny, ich aktywność zawodową. Analizę wpływu choroby na funkcjonowanie rodziny można rozpatrywać w płaszczyźnie konsekwencji indywidualnych w życiu poszczególnych jej członków, a także w płaszczyźnie konsekwencji rodzinnych, czyli zmian w całej rodzinie.

 

Gdy w rodzinie pojawia się choroba, dom staje się głównym miejscem przebywania osoby chorej. Pozostali członkowie dbają o nią i pomagają jej w codziennym funkcjonowaniu. Członkowie rodziny realizują również funkcje i zadania wynikające z jej statusu. Według Z. Kawczyńskiej-Butrym prawidłowe wypełnianie owych zadań zależne jest od następujących cech:

  • Struktury rodziny i obecności osoby lub osób, które pełnią wobec chorego rolę opiekuna, a także sama pozycja chorego członka rodziny;
  • Stanu zdrowia i sprawności pozostałych członków rodziny;
  • Dysponowania odpowiednią ilością czasu, który może być przeznaczony na opiekę, role domowe i pozadomowe (nauka, praca etc) pozostałych członków rodziny;
  • Sytuacji bytowej i warunków materialnych rodziny;
  • Sytuacji mieszkaniowej, jego standardu i wyposażenia;
  • Sytuacji emocjonalnej, więzi pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny i stopnia akceptacji roli opiekuna;
  • Wiedzy i umiejętności, dotyczących sprawowania opieki nad osobą chorą.

 

Każda z powyższych cech może spowodować ograniczenie lub rezygnację ze świadczenia pomocy przez rodzinę lub poszczególnych jej członków.

 

Do negatywnych zmian w strukturze rodziny zalicza się pogorszenie sytuacji finansowej (zwiększają się wydatki związane z chorobą, a dochody ulegają zmniejszeniu, gdy osoba chora rezygnuje z pracy zawodowej), mniejsze możliwości pełnienia opieki nad dziećmi, uzależnienie planów całej rodziny od możliwości osoby chorej etc.

 

Wszystkim tym negatywnym zmianom towarzyszą również zmiany pozytywne – w sytuacji choroby członkowie rodziny stają się sobie bliżsi, a dzieci stają się bardziej samodzielne i odpowiedzialne.

 

 

Na podstawie:

Krawczyk A., Życie rodzinne i zawodowe kobiet chorych na stwardnienie rozsiane – niepublikowana praca magisterska;

Szyszka M., Funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby, Wrocław 2010

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Konferencje dotyczące niepełnosprawności i chorób (maj 2012)

Wydarzenia,

Poniżej znajduje się prezentacja konferencji, które odbędą się w maju w różnych miejscach Polski. Podczas majówek warto skorzystać z wybranych propozycji. W wolnej chwili warto również wybrać się n...

Dodano: 2012-02-07

Usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych

Pomoc i wsparcie,

Usamodzielnienie się dorosłych osób niepełnosprawnych jest procesem długotrwałym, złożonym i trudnym dla całej rodziny – zarówno dla osoby usamodzielniającej się, jak i dla jej rodziców. Warto przy...

Dodano: 2012-02-11

Klasyfikacja kliniczna porfirii

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

W artykule opisane zostały poszczególne typy dwóch rodzajów porfirii: ostrych i nieostrych. Podane zostały przyczyny wywołujące poszczególne typy schorzenia, sposoby ich dziedziczenia, a także pods...

Dodano: 2012-02-12

Franklin Roosevelt. Jak iść do przodu, gdy nogi odmawiają posłuszeństwa

Znane osoby,-

Franklin Delano Roosevelt, czterokrotny prezydent Stanów Zjednoczonych, polityk znany na całym świecie. Nie każdy wie, że przy tym doskonały przykład wytrwałości w działaniach pomimo niespodziewane...

Dodano: 2012-04-10

Zespół Kawasaki

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Choroba ta zostało odkryta i po raz pierwszy opisana przez japońskiego pediatrę Tomisaku Kawasaki. Dzięki badaniom na 50 młodych pacjentach w 1965 roku, lekarz ten dokonał, kolejnego w historii prz...

Dodano: 2012-03-25

Zespół Downa to nie choroba

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

W jeleniogórskiej Galerii „Muflon” wystawą fotografii autorstwa Alicji Plewni – mamy Jagody, dziecka z zespołem Downa - zainaugurowano VI Światowy Dzień Zespołu Downa.

Dodano: 2012-03-08

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz