Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych

Kategoria: Pomoc i wsparcie Dodano: 2012-02-11

Niesamodzielność osób niepełnosprawnych polega na ich braku zdolności do samodzielnego życia. Są to często osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uzależnione są od rodziców lub prawnych opiekunów. Rozluźnienie tych więzi bywa trudne dla obu stron.

 

 

Niesamodzielność może dotyczyć różnych sfer życia, dlatego proces usamodzielniania jest skomplikowany i wielopłaszczyznowy. Ponadto jest on długotrwały i polega na wprowadzaniu podopiecznego do podejmowania samodzielnego i dojrzałego życia oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

 

Wiele typów niepełnosprawności w połączeniu z rodzicielską nadopiekuńczością powoduje ograniczenia w sferze emocjonalnej. Rodzice niepokojący się o losy dzieci, zamykają je w domach, co prowadzi do ich izolacji od rówieśników i społeczności lokalnej. Częste spędzanie czasu w domach przed komputerem lub telewizorem tworzy wiele napięć i konfliktów rodzinnych. Dotyczy to zarówno osób z dysfunkcjami ruchu, niedowidzących, osób z trudnościami w komunikowaniu się, chorych z porażeniem mózgowym lub z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

Podstawowym zadaniem wychowania powinno być doprowadzenie podopiecznego do jak najwyższej, w zakresie jego możliwości, samodzielności. Jednak rodzice, a szczególnie matki, nie dopuszczają swoich dzieci do dorosłości. Wpływa to na komplikację procesu usamodzielniania.

 

 

Pierwszym krokiem na drodze do usamodzielnienia może być wysłanie dorastającego dziecka niepełnosprawnego na kolonie lub inny wyjazd organizowany przez stowarzyszenia wspierające osoby z daną chorobą. Przed wyjazdem należy również pozwolić dziecku spakować się samodzielnie lub z pomocą opiekunów. Nie należy jednak całkowicie wyręczać go w tej czynności. Podczas takiego wyjazdu dorastające dziecko będzie musiało nauczyć się radzić sobie bez obecności rodziców i komunikować się z rówieśnikami. W dalszym etapie warto skorzystać z samodzielnych mieszkań, mieszkań chronionych lub innych tego typu form.

 

 

Usamodzielniający się podopieczny może skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Pomoc socjalna,
  2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
  3. Pomoc na zagospodarowanie (w formie rzeczowej),
  4. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w mieszkaniu chronionym,
  5. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

 

 

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej dla osób usamodzielnianych, zapewniane są im warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz warunki integracji ze społecznością lokalną, poprzez to, że znajdują się one w miejscach codziennego funkcjonowania owej społeczności. Oprócz tego mieszkanie chronione wyposażone jest w niezbędne meble, sprzęt gospodarstwa domowego oraz komputer, który ma służyć jako pomoc do nauki. Za każde mieszkanie chronione odpowiedzialny jest pracownik socjalny. W zależności od specyfiki danego mieszkania ów pracownik przebywa z podopiecznymi przez kilka godzin dziennie lub odwiedza ich o dowolnych porach, a w przypadku ciężkiej niepełnosprawności intelektualnej zatrudnionych jest kilku pracowników, którzy na zmianę przebywają z podopiecznymi przez całą dobę. Zadania pracownika polegają na nadzorowaniu prawidłowej organizacji wspólnego pobytu mieszkańców, współpracy i wspieraniu podopiecznych w rozwiązywaniu codziennych problemów.

 

 

 

Na podstawie:

http://jestem.free.ngo.pl

„Vademecum usamodzielnienia. Życie w nowym świetle

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Rodzina wobec choroby jednego z jej członków

Rodzina,-

W artykule opisane zostały pozytywne i negatywne zmiany, jakie wywołuje choroba w życiu poszczególnych członków rodziny. Przedstawione zostały również funkcje, jakie domownicy realizują względem os...

Dodano: 2012-02-09

Konferencje dotyczące niepełnosprawności i chorób (maj 2012)

Wydarzenia,

Poniżej znajduje się prezentacja konferencji, które odbędą się w maju w różnych miejscach Polski. Podczas majówek warto skorzystać z wybranych propozycji. W wolnej chwili warto również wybrać się n...

Dodano: 2012-02-07

Zespół Capgrasa

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Zespół Capgrasa, to choroba neurologiczna i psychiatryczna, która polega na tym, że pacjent w pewnym momencie zaczyna twierdzić, iż bliskie mu osoby nie są tymi osobami, lecz obcymi ludźmi, którymi...

Dodano: 2012-02-12

Pojawienie się niesłyszącego dziecka w rodzinie

Rodzina,-

Gdy w "pełnosprawnej" rodzinie pojawia się dziecko z głębokim zaburzeniem słuchu staje się to dla wszystkich ogromnym problemem.

Dodano: 2012-02-12

Jak rozmawiać z dzieckiem o chorobie rodzica

Rodzina,-

W sytuacji choroby ludzie myślą, że unikanie rozmów o problemie zapewni spokój rodzinie i uchroni najmłodszych jej członków przed nadmiernym stresem, jednak dzieci wiedzą o wiele więcej niż rodzico...

Dodano: 2012-02-08

Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin w różnych etapach rozwoju

Pomoc i wsparcie,

Siedem okresów rozwojowych dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, w których bardzo ważne jest uwzględnienie pomocy społeczeństwa i władz lokalnych.

Dodano: 2012-02-19

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz