Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Prawne regulacje dotyczące niepełnosprawnego pracownika

Kategoria: Praca Dodano: 2012-02-12

Niepełnosprawny człowiek, to osoba całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy, której przyznany został jeden z trzech stopni niepełnosprawności.

 

 

Zgodnie z Ustawą z dn. 17 sierpnia 1998 roku:

 

 1. Znaczny stopień przyznaje się osobie niezdolnej do pracy lub zdolnej jedynie do pracy w warunkach chronionych. Osoba taka wymaga stałej lub długotrwałej opieki ze strony innych ludzi.
 2. Umiarkowany stopień niepełnosprawności otrzymuje osoba niezdolna do pracy, zdolna do pracy w warunkach chronionych lub wymagająca czasowej bądź częściowej pomocy ze strony innych osób.
 3. Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności ma obniżoną zdolność do wykonywania pracy, lecz można tę zdolność kompensować za pomocą wyposażenia chorego w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub techniczne.

 

 

Mimo powyższego, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem mogą być zatrudniane u pracodawców, którzy nie zapewniają warunków pracy chronionej. Muszą oni jednak uzyskać zgodę ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

 • Unormowania prawne

 

 1. Czas pracy – uzależniony jest od stopnia niepełnosprawności: przy lekkim praca może wynosić maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo; przy znacznym i umiarkowanym – 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniana w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.
 2. Dodatkowy urlop – przy znacznym i umiarkowanym stopniu pracownikowi przysługuje dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych. Jednak nie przysługuje on tym osobom, które ustawowo mają urlop dłuższy niż 26 dni roboczych (np. nauczyciele).
 3. Płatne zwolnienia z pracy – osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia z pracy, za którą otrzymuje normalne wynagrodzenie jak za dzień roboczy. Celem takiego zwolnienia może być wykonanie badań specjalistycznych, zdobycie zaopatrzenia ortopedycznego etc.

 

 

 • Obowiązki pracodawcy

 

 1. Limit zatrudnienia – w celu zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych na rynku pracy, pracodawcy mają obowiązek zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością, jeśli w swojej firmie zatrudniają w sumie co najmniej 25 osób. Wyjątek stanowią tu placówki dyplomatyczne.
 2. Wskaźnik zatrudnienia – przy zatrudnianiu więcej niż 25 osób w danym zakładzie, pracodawca ma obowiązek zatrudnić 6% osób niepełnosprawnych.
 3. Obniżony wskaźnik zatrudnienia – ustalono go dla państwowych i prywatnych jednostek organizacyjnych (6%), państwowych i niepaństwowych szkół wyższych (2%), publicznych i niepublicznych szkół (2%).

 

 

 • Dofinansowanie

 

 1. Dofinansowanie wynagrodzeń – może się o nie ubiegać pracodawca, który zatrudnia mniej niż 25 pracowników lub pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników, z czego 6% stanowią osoby niepełnosprawne.
 2. Dofinansowanie szkoleń – pracodawcy mogą ubiegać się o nie dla pracownika specjalistycznego lub ogólnego. W tym celu należy udać się do odpowiedniego starostwa.
 3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – przysługuje pracodawcy, który na co najmniej 36 miesięcy zatrudni zarejestrowaną w urzędzie pracy osobę bezrobotną lub bezrobotną osobę niepełnosprawną.

 

 

 • Zakład pracy chronionej

 

Statut zakładu pracy chronionej może uzyskać zakład pracodawcy, jeśli:

 

 1. Zatrudnia on co najmniej 40% osób niepełnosprawnych (w tym 10% osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);
 2. Zatrudnia on co najmniej 30% osób niewidomych, chorych psychicznie lub mających umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności;
 3. Obiekty odpowiadają potrzebom osób niepełnosprawnych;
 4. Zapewnia on swoim pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, paramedyczną i usługi rehabilitacyjne.

 

 

 

 

Na podstawie:

Siemaszko A., „ABC… Dla niepełnosprawnego pracownika i pracodawcy”

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Pracownik z SM

Praca,Szukanie pracy

W artykule opisana została sytuacja pracownika chorego na stwardnienie rozsiane. Przedstawionych zostało kilka objawów, które mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie w miejscu pracy, a także podane ...

Dodano: 2012-02-09

Uprawnienia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Praca,Szukanie pracy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych staje się w Polsce coraz bardziej powszechne. Pracodawcy częściej i chętniej zatrudniają wykwalifikowane osoby, które są niepełnosprawne. Dla pracodawców to szan...

Dodano: 2012-01-05

Dodanie oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością

Konektia.pl - pomoc w obsłudze portalu,-

Jesteś pracodawcą? Szukasz darmowej możliwości dodania oferty pracy? - Konektia.pl koncentruje wokół siebie społeczność osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Część z nich aktywnie szuka pracy...

Dodano: 2011-12-30

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2011-12-30

Zaświadczenie dot. zastosowania skróconego czasu pracy dla osób niepełnosprawnych

Prawo,

Zgodnie z prawem pracy, aby zastosować skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej, niezbędne jest posiadanie zaświadczenia, potwierdzającego taką konieczność. Jednak na podstawie zmian wprowadz...

Dodano: 2012-01-05

Egzamin na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

Prawo,

Zgodnie z polskim prawem, osoba niepełnosprawna chcąca podejść do praktycznego egzaminu na prawo jazdy, musi samodzielne dostarczyć samochód, w którym do tego egzaminu podejdzie. Samochód musi być ...

Dodano: 2012-01-04

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz