Przeciwdziałaj dyskryminacji w społecznościach lokalnych

Kategoria: Blog Dodano: 2012-02-15

 

"W ramach projektu „Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne” przygotowano podręcznik, prezentujący w jednolitej formie możliwości przeciwdziałania dyskryminacji w społecznościach lokalnych (wprowadzenie do problematyki dyskryminacji, możliwe formy realizacji działań przeciwdziałających dyskryminacji, kontakty z organizacjami zajmującymi się działaniami na rzecz osób i grup dyskryminowanych, możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji).

 

W ramach projektu powstała również wystawa, składająca się z plakatów prezentujących sceny z codziennego życia oraz podstawowe informacje o sytuacji osób i grup dyskryminowanych ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne/ narodowe, wyznanie i orientację seksualną. Podręcznik został rozesłany do wszystkich gmin w Polsce, dzięki czemu zainteresowane osoby otrzymały informacje, w jaki sposób można prowadzić działania na rzecz społeczności lokalnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Wykorzystywanie wydanego podręcznika oraz wystawy w projektach społeczności lokalnych przyczynia do przeciwdziałania dyskryminacji, a tym samym zwiększenia uczestnictwa osób wykluczonych w życiu lokalnych społeczności."

 

Konektia.pl popiera ideę projektu nawiązującego do przeciwdziałania dyskryminacji. Projekt niesie korzyść wielu grupom społecznym, w tym osobom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo. 

 

Wszystkich zainteresowanych i zainspirowanych ideą projektu zapraszamy na oficjalną stronę internetową: http://przeciwdzialajdyskryminacji.pl