Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin w różnych etapach rozwoju

Kategoria: Pomoc i wsparcie Dodano: 2012-02-19

Etap 1. Rodziny z małym dzieckiem ujawniającym nieprawidłowości w rozwoju.

 

W okresie tym bardzo ważne są badania specjalistyczne, opieka ze strony lekarzy i specjalistów w zakresie leczenia i rehabilitacji. Jednak równie niezmiernie ważna jest troska, wsparcie i akceptacja ze strony rodziny i najbliższego otoczenia. W przypadku rodziców dzieci pełnosprawnych kontakty z otoczeniem są „normalne”, matki mają możliwość porozmawiania o swoich dzieciach i sprawach z nimi związanymi z innymi matkami w parkach czy piaskownicach. Takich możliwości nie posiadają rodzice dzieci niepełnosprawnych – zamykają się w swoich domach pogrążeni w opiece nad dziećmi, unikają kontaktów społecznych w obawie przed brakiem zrozumienia i akceptacji.

Dlatego tez władze lokalne powinny zapewnić zorganizowanie odpowiednich miejsc, przeznaczonych dla rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi, gdzie można byłoby skorzystać z porad specjalistów – pediatrów, położnych, rehabilitantów, psychologów. Dzięki temu opiekunowie chorych dzieci mieliby zapewniony kontakt z innymi rodzicami znajdującymi się w podobnej sytuacji, ale również takie miejsce byłoby otwarte dla rodzin dzieci zdrowych.

 

Etap 2. Potrzeby dzieci niepełnosprawnych w okresie przedszkolnym i ich rodzin.

 

Dzieci w tym wieku wymagają stałego nauczania, zabaw edukacyjnych oraz kontaktów z rówieśnikami, gdyż jest to okres bardzo szybkiego wzrostu rozwojowych możliwości. Nie wszystkie niepełnosprawne dzieci mogą uczęszczać do zwykłych przedszkoli. Dlatego też lokalne władze powinny zapewnić odpowiednie szkolenia dla nauczycieli w miejscach, gdzie znajduje się chociaż jedno niepełnosprawne dziecko.

Niezmiernie ważne jest również istnienie instytucji wspomagających rodziny w opiece nad dziećmi. Rodzice mają prawo do odpoczynku, spełniania swoich pasji i marzeń. Dlatego też te dwa światy opieki nad niepełnosprawnymi – rodzinny dom i instytucje, powinny się przeplatać i wzajemnie uzupełniać, czyniąc wszystko co możliwie w kwestii jak najpełniejszego rozwoju i rehabilitacji dzieci.

 

Etap 3. Potrzeby niepełnosprawnych dzieci w okresie szkolnym i ich rodzin.

 

Szkoły specjalne, powszechne z systemem włączającym oraz integracyjne posiadają wady jak i zalety. Najważniejsze jednak jest to, aby szkoły umożliwiały rozwój i edukację każdemu dziecku, bez różnicy jakiego rodzaju posiada schorzenie. Dzięki temu wspomagałby opiekę wykonywaną przez rodziny oraz uwalniały je od zmartwień związanych z edukacją oraz wyrównywałyby szanse rozwojowe dzieci niepełnosprawnych. Należy również uwzględnić aspekt dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębokim – rodzice powinni mieć pełen dostęp do domowych nauczycieli, którzy w pełni zaspokajaliby potrzeby rozwojowe, opłacani z funduszy władz lokalnych.

 

Etap 4. Potrzeby okresu dorosłości. Praca.

 

Każda praca powinna posiadać sens oraz przynosić wymierne korzyści i konsekwencje. Istniejące warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych mają stanowić namiastkę „pracy” oraz normalnego życia, mimo to niejednokrotnie malowanie, lepienie z gliny czy wycieczki ciągle w tym samym gronie są nudne. Dlatego też powinny być tworzone miejsca pracy dla osób, które mogą ją podjąć, o charakterze jak najbardziej zbliżonym do standardowych zajęć zarobkowych wykonywanych przez zdrowych ludzi. Tak aby te zajęcia posiadały sens oraz przynosiły korzyści osobiste dla osoby niepełnosprawnej wykonujące je, ale również dla ogółu społeczeństwa.

 

Etap 5. Potrzeby seksualne okresu dorosłości.

 

Życie seksualne, emocjonalne jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania każdego człowieka. Dlatego nienależny udawać, ze kwestie te nie dotyczą osób niepełnosprawnych. Należy wspomagać ich rozwój w tej sferze poprzez odpowiednio dostosowaną edukację seksualną, uczyć stawania się mężczyzną i kobietą, wyjaśniać procesy zachodzące na płaszczyźnie fizycznej i psychicznej. Po prostu wspomagać rozwój tożsamości seksualnej osób niepełnosprawnych.

 

Etap 6. Potrzeby okresu dorosłości. Dzieci.

 

Kwestia dzieci rodziców niepełnosprawnych zawiera w sobie aspekt nie tylko finansowy, ale głównie społeczny. Potrzebny jest dostęp do doradztwa z zakresu opieki, pielęgnacji, wychowania, ról rodzicielskich itd. Ważna jest również akceptacja takich rodzin przez najbliższe otoczenie społeczne, włączanie ich do funkcjonowania w danej społeczności oraz dbanie o zapewnienie akceptacji dzieci pochodzących z takich rodzin. Należy również pamiętać o odpowiedniej „edukacji” dzieci rodziców niepełnosprawnych – pomaganie w zrozumieniu odmienności ich rodziców, wspomaganie w kontaktach z rówieśnikami, aby nie dopuścić do ich izolacji i stygmatyzacji.

 

Etap 7. Potrzeby okresu starości. Śmierć.

 

Dla wielu rodzin dzieci niepełnosprawnych okres starości oraz nieuniknionej śmierci jest ogromnym problemem. Rodzice zastanawiają się, co stanie się z ich dziećmi po ich śmierci, kto będzie się nimi opiekował. Często jest tak, że decydują się na kolejne dzieci, które w przyszłości miałby się zajmować niepełnosprawnym rodzeństwem, zakładają fundacje, hostele, pracują w domach opieki, aby zapewnić w nich miejsce dla dzieci po ich śmierci. Kwestia ta powinna zostać również podjęta przez władze lokalne tak, by również w tym okresie życia jak najbardziej wspierać i pomagać rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością.

 

 

 

 

 

 

Na podstawie:

M. Kościeliska, Jak poprawić sytuację osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin – w różnych okresach życia? Głos psychologa, [w:] red. M. Kościeliska, B. Aouil, Człowiek niepełnosprawny, rodzina i praca, Bydgoszcz 2004, s.13 – 19.

 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Jak rozmawiać z dzieckiem o chorobie rodzica

Rodzina,-

W sytuacji choroby ludzie myślą, że unikanie rozmów o problemie zapewni spokój rodzinie i uchroni najmłodszych jej członków przed nadmiernym stresem, jednak dzieci wiedzą o wiele więcej niż rodzico...

Dodano: 2012-02-08

Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Mielżynie

Pomoc i wsparcie,

Mielżyn niewielka wieś w województwie wielkopolskim w powiecie gnieźnieńskim. Niewielka bo licząca zaledwie 650 mieszkańców a jednocześnie wielka duchem bo to właśnie w niej znajduje się Dom Pomocy...

Dodano: 2012-05-04

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II / Polska

Pomoc i wsparcie,

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji...

Dodano: 2012-01-12

Dr Patch Adams – Troska o jednostkę i środowisko jej życia podstawą procesu leczenia

Znane osoby,-

Artykuł prezentuje postać prekursora Fundacji Doktora Klauna, którego działania zainspirowały wielu lekarzy szpitali na całym świecie do prowadzenia leczenie przy użyciu poczucia humoru, zabawy ora...

Dodano: 2012-02-11

Jaka niepełnoSPRAWNOŚĆ ? - Wyprawa

Pomoc i wsparcie,

po udanej akcji wyprawy RÓWNOŚĆ I GODNOŚĆ podjęte zostały dalsze wyzwania tym razem w Anglii . Uczestnicy wyprawy w Polsce szczęśliwie dojechali do mety w Gorzowie Wlkp w pełni zdrowia i kondycji d...

Dodano: 2013-09-27

Komunikacja osób niepełnosprawnych za pomocą myśli

Nauka,-

Innowacyjny interfejs komunikacyjny umożliwiający osobom niepełnosprawnym komunikację z otoczeniem oraz obsługę urządzeń elektronicznych.

Dodano: 2012-07-23

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz