Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Rozpoznawanie systemów reprezentacji jako pomocny wskaźnik w nauczaniu dziecka niepełnosprawnego.

Kategoria: Edukacja Dodano: 2012-02-19

W kulturze Zachodu stosuje się trzy podstawowe systemy reprezentacji. Należą do nich:

 

 • system wzrokowy,
 • system słuchowy oraz,
 • system kinestetyczny.

 

Zmysły węchu i smaku nie odgrywają aż tak znaczącej roli, dlatego czasami wpisuje się je do systemu kinestetycznego.

 

Wiedząc w jaki sposób przebiega proces myślowy u wychowanka, z łatwością można orzec jak przyswaja wiedzę. Ważne jest więc w procesie dydaktycznym umiejętne rozpoznawanie systemów reprezentacji, ponieważ w ten sposób można stworzyć, przyjazne i adekwatne do przejawianej aktywności podopiecznego, warunki do uczenia się

 

Komunikujemy się za pomocą języka, mowy ciała, tonu głosu. Jednak zanim zwerbalizujemy komunikat ma on postać myśli kłębiących się w naszej głowie. A czym tak naprawdę jest proces myślowy? Jedna z definicji traktuje myślenie jako wewnętrzne wykorzystanie zmysłów. „Kiedy myślimy o tym, co widzimy, słyszymy i czujemy, odtwarzamy te kształty, dźwięki i odczucia wewnętrznie. Doświadczamy ponownie informacji w tej zmysłowej formie, w jakiej je początkowo odebraliśmy. Czasami jesteśmy tego świadomi, a czasami robimy to nieświadomie”. [1] 

 

Pomimo stosowania naprzemiennie podstawowych systemów reprezentacji z biegiem czasu faworyzuje się jeden kosztem innych. Z dość dużą precyzją można więc określić: wzrokowca, słuchowca i czuciowca.

 

WZROKOWIEC - Będzie mówić znacznie szybciej niż inni, a ton jego głosu będzie nieco wyższy. Dlaczego? Otóż obrazy pojawiają się bardzo szybko w jego głowie i aby za nimi nadążyć musi równie szybko o nich opowiadać. Jego oddech będzie płytki, mięśnie napięte, głowa zadarta do góry.

 

SŁUCHOWIEC - Oddycha równomiernie, w użyciu jest cała klatka piersiowa. Głos ma doniosły i ekspresyjny. W trakcie swoich wypowiedzi często wykonuje drobne, rytmiczne ruchy ciała.

 

CZUCIOWIEC - Charakteryzuje go powolne mówienie, dość często przerywane pauzami. Oddycha głęboko z przepony, co służy relaksacji jego mięśni.

 

 

Będąc świadomym istnienia różnorodnych systemów reprezentacji można w taki sposób opracowywać jednostkę lekcyjną, aby trafiała do wszystkich uczniów w klasie.  Jest to szczególnie istotne, gdy wychowankami są osoby z różnymi dysfunkcjami. Treści wizualne dla wzrokowców, mocny, rytmiczny i ekspresyjny głos nauczyciela dla słuchowców oraz gestykulacja i mobilność prowadzącego zajęcia dla czuciowców.

 

W tabelce poniżej zamieszczam kluczowe informacje niezbędne do tworzenia idealnych warunków do procesu uczenia się dla przedstawicieli poszczególnych stylów reprezentacji.

 

 

POMAGA W NAUCE

PRZESZKADZA W NAUCE

WZROKOWIEC

 • środki wizualnego przekazu,
 • obserwacja pokazów, demonstracji,
 • korzystanie z wykresów, schematów, ilustracji
 • robienie list, notatek, rysunków.

 

 • nieporządek, ruch,
 • przerywanie demonstracji słowami,
 • długie objaśnienia.

 

SŁUCHOWIEC

 • głośne powtarzanie,
 • uczy się łatwo z dyskusji i wykładów,
 • lepiej rozumie to co czyta, jeśli może czytać półgłosem,
 • rozwiązując problem „głośno myśli” lub rozmawia z innymi.

 

 • hałas,
 • zbyt długie i szczegółowe teksty pisane,
 • konieczność opowiadania o tym co widzi, co czuje,
 • zmuszanie do kontaktu wzrokowego.

CZUCIOWIEC

 • konkretne działania, prace ręczne,
 • odgrywanie i przedstawianie tego, czego się uczy w sposób materialny,
 • możliwość ruszania się trakcie słuchania,
 • wycieczki,
 • korzystanie z modeli, obiektów, które można dotknąć, poczuć i zobaczyć, jak to się ma do opisu,
 • możliwość samodzielnego eksperymentowania.
 • konieczność słuchania długich wyjaśnień,
 • mówienie o tym, co widzi lub słyszy,
 • komentarz słowny w toku pokazu,
 • zmuszanie do długiego pozostawania w bezruchu.

Na podstawie (całe zestawienie): http://cieciura.net/mp/index.php/wprowadzenie/37-wzrokowcy-suchowcy-i-czuciowcy

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                          Materiał opracowano na podstawie:

 

[1] „NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego” Joseph O’Connor, John Seymour, Poznań 2008

 

http://cieciura.net/mp/index.php/wprowadzenie/37-wzrokowcy-suchowcy-i-czuciowcy

 

„NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego” Joseph O’Connor, John Seymour, Poznań 2008

 

„Psychologia dla nauczycieli” David Fontana, Poznań 1998

(opracowanie własne)

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Systemy refundacji leków w krajach europejskich

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

W krajach europejskich istnieją różne systemy refundacji leków, np. procentowy lub kwotowy, określający cenę każdego leku na receptę. Pewne grupy pacjentów uprawnione są do bezpłatnych leków przepi...

Dodano: 2012-01-04

Konferencje dotyczące niepełnosprawności i chorób (marzec 2012)

Wydarzenia,

W artykule przeczytać można o 7 konferencjach, które odbędą się w marcu. Pierwsza z nich, pt. „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych” odbędzie się w Zakopanem. Posłucha...

Dodano: 2012-02-07

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz