Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

2 miliony euro dla młodzieży!

Kategoria: Wydarzenia Dodano: 2012-02-20

 

Komisja Europejska przyznała Polsce dodatkowe 2 miliony euro na finansowanie projektów realizowanych przez młodych ludzi. Polska w programie „Młodzież w działaniu” ma do wykorzystania większy budżet niż Włochy czy Hiszpania, mimo że potencjalnych beneficjentów programu, czyli ludzi w wieku 15-29 lat, jest we Włoszech o 600 tysięcy więcej niż w Polsce. 
 
Komisja Europejska przyznała Polsce większy budżet w związku z wykorzystaniem przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu” środków unijnych przeznaczonych na lata 2009-2010 na poziomie 100%.
 
  • W roku 2012 dysponujemy budżetem w wysokości 10 mln euro, co pozwoli na dofinansowanie około 800 projektów młodzieżowych. - potwierdza Tomasz Bratek, dyrektor Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”. - Wśród tych środków znajduje się dodatkowe 600 tys. euro  na finansowanie współpracy młodych Polaków z rówieśnikami z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, AzerbejdSan, Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Ukraina). 
 
Wysoko punktowane będą projekty rozbudzające kreatywność, zaradność czy przedsiębiorczość młodych ludzi. Udział w projekcie młodzieżowym ma stanowić źródło nie tylko nowych przyjaźni, ale przede wszystkim — nowych doświadczeń i kompetencji, które ułatwią młodym Polakom wejście na rynek pracy. W czasie kryzysu gospodarczego Europa wierzy, że inwestowanie w najmłodsze pokolenia zapewni Staremu Kontynentowi większą konkurencyjność i lepszą przyszłość. 
 
Program „Młodzież w działaniu” stanowi także jedno z narzędzi włączania w działanie tych młodych ludzi, którzy przez wzgląd na różne okoliczności (np. niepełnosprawność, trudną sytuację materialną czy miejsce zamieszkania oddalone od ośrodków miejskich), mają mniejsze szanse na rozwój i zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych. Dla wielu z nich wyjazd na finansowany z programu „Młodzież w działaniu” wolontariat zagraniczny jest szansą wyrwania się z nieprzyjaznego otoczenia i zdobycia nowych kompetencji, np. tak istotnej na rynku pracy znajomości języków obcych czy umiejętności pracy w grupie. 
 
 
W 2012 roku cenione będą też projekty pobudzające młodych ludzi do aktywności fizycznej – aby zaangażowanie społeczne i entuzjazm, wywołane wśród Polaków podczas piłkarskich Mistrzostw Europy, zostały dobrze spożytkowane, np. poprzez rozwój wolontariatu sportowego. 
 
Dodatkową korzyścią dla młodzieży wnioskującej o środki unijne będą też prostsze zasady obliczania wysokości dofinansowania. 
 
Kolejna zmian to zmniejszona z 5 do 3 liczba terminów składania wniosków - w 2012 roku można składać wnioski w terminach: 1 lutego, 1 maja, 1 października. 
 
„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i kompetencje kluczowe oraz zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. „Młodzież w działaniu” zachęca do podejmowania przeróSnych wyzwań, począwszy od międzynarodowej wymiany młodzieży, wyjazdu na wolontariat europejski, poprzez organizację inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, szkoleń, seminariów aż po spotkania i debaty z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieSową. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” funkcjonująca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Europejska Karta Praw Pacjenta

Praca,Szukanie pracy

Europejska Karta Praw Pacjenta - dokument definiujący siedemnaście podstawowych praw pacjenta, które muszą być przestrzegane.

Dodano: 2012-03-13

Systemy refundacji leków w krajach europejskich

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

W krajach europejskich istnieją różne systemy refundacji leków, np. procentowy lub kwotowy, określający cenę każdego leku na receptę. Pewne grupy pacjentów uprawnione są do bezpłatnych leków przepi...

Dodano: 2012-01-04

Niepełnosprawni zyskują pierwszeństwo do urzędniczych stanowisk

Wydarzenia,-

Zgodnie z przepisem wprowadzonym w ostatnich dniach listopada, osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o pracę na stanowisko w służbie cywilnej, urzędzie czy samorządach powinna dostać pierwszeństwo ...

Dodano: 2012-01-02

Niepełnosprawność w UE

Prawo,

Unia Europejska stawia państwom członkowskim i kandydującym odpowiednie wymagania odnośnie do polityki społecznej. Choć nie ma ona wspólnego prawa socjalnego, to prowadzi wspólną politykę socjalną,...

Dodano: 2012-04-03

Schizofrenia o wczesnym początku

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Wczesny początek schizofrenii stwierdza się w przypadku, gdy objawy tej choroby wystąpią przed 17 - 18 r. ż. Schizofrenia taka, nazywana schizofrenią dzieci i młodzieży lub schizofrenią przedpokwit...

Dodano: 2012-04-14

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz