Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Czynniki powodujące zaburzenia psychosomatyczne

Kategoria: Zdrowie, choroby, schorzenia Dodano: 2012-02-20

Psychosomatyka (psyche)  psychika, (soma) ciało, dotyczy zarówno psychiki, jak i ciała. W definicji tego zagadnienia, zakłada się wzajemną zależność tych dwóch elementów. Psychika oddziałuje na ciało, a ciało na psychikę. W pierwszym przypadku są to zaburzenia psychosomatyczne - choroby somatyczne, które zostały wywołane głównie czynnikami psychicznymi, w drugim zaburzenia somatopsychiczne - psychiczne reakcje na chorobę.

Zaburzenia psychosomatyczne zakwalifikować można do schorzeń, które mogą być wywołane szerokim wachlarzem różnorakich czynników. Zaburzenia te najczęściej posiadają charakter psychologiczny. Pomimo, iż stan ten występuje pod wpływem czynników psychicznych, zaburzenie może dotyczyć wielu układów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) chorobami psychosomatycznymi, określa się „choroby przebiegające albo pod postacią zaburzeń funkcji, albo zmian organicznych dotyczących poszczególnych narządów czy układów, w przebiegu  których czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę w występowaniu objawów chorobowych, ich zaostrzeniu i zejściu choroby”.Zaburzenia te częściowo mieszczą się (zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia - ICD 10) w jednej grupie z:

 

 •  zaburzeniami nastroju (depresja jednobiegunowa, dwubiegunowa)
 •  zaburzeniami o charakterze nerwicowym,
 • związanych ze stresem (PTSD, ASD)
 • zaburzeniami somatycznymi,

 

Częściowo umieszczane są pośród  zespołów behawioralnych z zaburzeniami fizjologicznymi:

 

 • nieorganiczne zaburzenia snu dysfunkcje seksualne nie spowodowane zaburzeniami organicznymi ani chorobą somatyczną (o etiologii psychogennej)


Choroba psychosomatyczna jest znaczeniem ogólnie szerokim. Pomimo, iż przyczyn może być wiele, niekiedy znaczenie występowania zaburzeń się zawęża, a innym razem za choroby psychosomatyczne uważa się ogół zaburzeń, których podłożem są przede wszystkim czynniki emocjonalne. W jednym przypadku, zaburzenia pojawiają się wywołane określonym czynnikiem, w innym zaburzenie jest efektem składowego różnych sytuacji występujących w życiu codziennym.

 Do chorób psychosomatycznych zalicza się:

 

 • zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, otyłość)
 • choroby układu krążenia
 • nadczynność tarczycy
 • gościec
 • niektóre przypadki nadciśnienia tętniczego
 • alergie
 • atopowe zapalenie skóry
 • wrzodziejące zapalenie jelit
 • astmę oskrzelową
 • zaburzenia łaknienia (często otyłość)
 • migreny
 • zaburzenia snu
 • moczenie nocne
 • uzależnienia

 


Do najważniejszych czynników w zaburzeniach psychosomatycznych zalicza się długotrwały stres, negatywne emocje występujące przewlekle, konflikty emocjonalne, utrwalone sposoby zachowań oraz zepchnięcie do podświadomości pamięci przebytych urazów. Specjaliści od dawna dostrzegają związek między stresem i przeżyciami człowieka, a stanem jego zdrowia.

 

 


Trzy grupy zaburzeń psychosomatycznych (Ścigała):

 

 • 1.     Choroby, których czynnikami etiologicznymi są bodźce psychiczne. Są to tak zwane nerwice wegetatywne, czyli bóle głowy, których źródłem jest napięcie psychiczne, nawykowe wymioty, jadłowstręt psychiczny, pewne postacie otyłości.
 • 2.     Choroby, w których czynnikiem istotnym, choć nie wyłącznym są urazy psychiczne (doświadczenia traumatyczne). Do grupy tej należą: choroby serca, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, zapalenie jelita grubego, samoistne nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa, łojotokowe zapalenie skóry.
 • 3.     Choroby, w których czynnik psychiczny jest czynnikiem zaostrzającym proces chorobowy. Są to: cukrzyca, nadczynność tarczycy, gościec pierwotnie przewlekły.

 


Najczęściej narażoną grupą na występowanie zaburzeń psychosomatycznych są nastolatki. To właśnie w wieku dojrzewania dochodzi do najczęstszych nieprawidłowości związanych z układem pokarmowym. Stres spowodowany egzaminami w szkole, dorastanie związane ze zmienianiem się ciała (hormony), nieakceptowanie swojego ciała, zawody miłosne i inne czynniki przyczyniają się do pogłębiania stresu, zaburzeń odżywiania oraz problemów żołądkowych. Najważniejsze przyjrzeć się swojemu ciału, wyciszyć negatywne emocje i wyeliminować sytuacje stresowe ze swojego życia.
 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Metoda Knillów

Rodzaje terapii,-

Dotyk jedno proste słowo, które pozwala nam poznawać świat. Daje nam możliwość rozróżniania kształtów, a co ważniejsze pozwala na nawiązanie emocjonalnego kontaktu z drugim człowiekiem. Czasami zna...

Dodano: 2012-07-01

Samobójstwa a zaburzenia afektywne

Psychologia,-

Zgodnie z intuicją, jak i badaniami naukowymi, duży odsetek osób podejmujących próby samobójcze to chorzy z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych. Osoby z zaburzeniami depresyjnymi stanowią 50-80% wśró...

Dodano: 2012-05-27

Problemy i zaburzenia emocjonalne kobiet w okresie poporodowym

Psychologia,-

Poród jest dla każdej kobiety czasem wyjątkowych przeżyć – ekscytacji, szczęścia, uniesienia, ale także bólu, strachu czy innych przykrych odczuć. Z tego względu w okresie poporodowym pojawić się m...

Dodano: 2012-05-24

Sezonowe zaburzenia afektywne

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

„Emocjonalna hibernacja” często doskwiera osobom, które chociaż przez kilka miesięcy w roku mieszkają w kraju o chłodnym klimacie. Jak się łatwo domyślić, zjawisko to częściej występuje zimą niż la...

Dodano: 2012-04-22

Łagodne zaburzenia procesów poznawczych (MCI)

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

MCI (ang. Mild Cognitive Imapairment – łagodne zaburzenia poznawcze) dotyczą przede wszystkim osób starszych – u ok. 60% ludzi powyżej 65 r.ż. da się zauważyć niewielkie pogorszenie w sferze proces...

Dodano: 2012-03-29

Terapia integracji sensorycznej.

Rodzaje terapii,-

Terapia integracji sensorycznej zalecana jest dzieciom o prawidłowym rozwoju intelektualnym, które doświadczają trudności w szkole (dysleksja, nadpobudliwość, nadruchliwość) jak również dla dzieci ...

Dodano: 2012-06-28

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz