Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Mężczyzna w depresji

Kategoria: Zdrowie, choroby, schorzenia Dodano: 2012-02-27

Można by zastanowić się nad tym, czy depresja ma płeć lub też czy częściej występuje ona u kobiet niż u mężczyzn. W tym celu jednak należy odróżnić płeć biologiczną od płci społecznej, które w języku polskim określane są tym samym słowem, a w angielskim odpowiednio – sex i gender. Jest to ważne, lecz współczesna psychopatologia w swoich badaniach skupia się ciągle na płci biologicznej, na co znaczny wpływ ma również aktualna tendencja do rozumienia chorób psychicznych w kategoriach właśnie biologicznych. Według tych założeń choroba psychiczna jest chorobą mózgu, nie zaś umysłu, a co za tym idzie odpowiada za nią biologia. Prawda jest jednak taka, że zależności te nie zostały jeszcze opisane w sposób jednoznaczny. Literatura psychiatryczna podaje wyniki badań, które stanowią potwierdzenie obu tez, czyli według nich za depresję może odpowiadać mózg człowieka lub też stan jego umysłu.

 

  1. Relacja pomiędzy płcią społeczną a depresją

 

Jest to w dużym stopniu uzależnione od zróżnicowanych oczekiwań społeczeństwa wobec kobiet i wobec mężczyzn. Oczekiwania te jednak zmieniają się i są zależne od konkretnej kultury. Społeczeństwo jednak oczekuje, iż „prawdziwy mężczyzna” będzie silny, twardy, dający oparcie żonie i dzieciom. Płeć depresji polega jednak na czym innym, a mianowicie jest ona inaczej przeżywana przez kobiety, a inaczej przez mężczyzn. W literaturze, która opisuje depresję u kobiet zaznacza się, iż wynika ona z ról społecznych pełnionych przez przedstawicielki „płci pięknej”, a sama zmiana statusu społecznego kobiety może być skutecznym elementem walki z chorobą. Mężczyźni zaś odbierają depresję jako atak na ich męskość, niezależność i poczucie kontroli nad własnym życiem. Z tego też powodu według nieoficjalnych badań szacuje się, iż ok. 65% przypadków depresji w populacji mężczyzn zostaje nie wykrytych. Depresja jest również przyczyną samobójstw, a według innych statystyk, to właśnie mężczyźni częściej je popełniają.

 

  1. Poszukiwanie pomocy

 

Według badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych mężczyźni częściej podejmują działania ryzykowne oraz rzadziej poszukują pomocy i wsparcia w sytuacji choroby. Z kolei w Wielkiej Brytanii przyjmuje się więcej mężczyzn niż kobiet do szpitali psychiatrycznych, co wynika głównie z tego, że mężczyźni otrzymują zdecydowanie mniej wsparcia społecznego we wcześniejszych etapach choroby, dlatego też w przypadku kobiet rozwój depresji zostaje zatrzymany na niższym poziomie i nie wymagają one hospitalizacji.

 

  1. Depresja dla mężczyzny oznacza brak możliwości wpisania się w dominujący model męskości

 

Dariusz Galasiński podczas prowadzenia badań wśród mężczyzn chorych na depresję nie słyszał od nich o problemach psychicznych lub też o chorobie, ponadto nie opowiadali oni o obniżonym nastroju. Swoją uwagę badani skupiali głównie na relacji pomiędzy chorobą a chorym, co jest dowodem na to, iż depresja jest dla nich przede wszystkim zagrożeniem dla ich męskości, nie zaś problemem natury medycznej.

 

  1. Presja modelu męskości

 

Jest ona odczuwana szczególnie silnie właśnie przez mężczyzn chorych na depresję, gdyż rodzina i znajomi starają się ich motywować, mówiąc by „wzięli się w garść” lub zrobili coś ze swoim życiem. W momencie gdy nawet dla bliskich problem ten jest błahy i niepoważny, trudno oczekiwać od samych mężczyzn, że będą go traktowali inaczej. Ponadto takie zachowanie bliskich uświadamia im, że ich choroba jest mało męska i wstyd jest na nią chorować. Powoduje to, że ich cierpienie jest podwójne – spowodowane samą chorobą, a także poczuciem wstydu.

 

 

Na podstawie:

Wywiadu przeprowadzonego przez S. Zagórskiego z D. Galasińskim (profesorem Uniwersytetu w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii), „Supresja supermana”, „Charaktery” 9 (140)/2008

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Leczenie psychologiczne i farmakologiczne depresji

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

W leczeniu depresji wskazuje się na skuteczność dwóch metod: interwencji psychologicznej oraz farmakoterapii. W przypadku depresji o łagodnym nasileniu zdarza się, że pozytywny rezultat odnieść m...

Dodano: 2012-07-04

Problemy i zaburzenia emocjonalne kobiet w okresie poporodowym

Psychologia,-

Poród jest dla każdej kobiety czasem wyjątkowych przeżyć – ekscytacji, szczęścia, uniesienia, ale także bólu, strachu czy innych przykrych odczuć. Z tego względu w okresie poporodowym pojawić się m...

Dodano: 2012-05-24

Sezonowe zaburzenia afektywne

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

„Emocjonalna hibernacja” często doskwiera osobom, które chociaż przez kilka miesięcy w roku mieszkają w kraju o chłodnym klimacie. Jak się łatwo domyślić, zjawisko to częściej występuje zimą niż la...

Dodano: 2012-04-22

Samobójstwa a zaburzenia afektywne

Psychologia,-

Zgodnie z intuicją, jak i badaniami naukowymi, duży odsetek osób podejmujących próby samobójcze to chorzy z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych. Osoby z zaburzeniami depresyjnymi stanowią 50-80% wśró...

Dodano: 2012-05-27

Dystymia

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Pojęcie dystymia pochodzi z języka greckiego i oznacza „zły nastrój”. Termin używany jest w odniesieniu do jednego z rodzajów depresji, w której oprócz obniżonego nastroju występuje też lęk. Jej pr...

Dodano: 2012-02-27

Choroba afektywna dwubiegunowa

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Choroba afektywna dwubiegunowa, w skrócie ChAD, ma dwa oblicza, odpowiedzialne za występowanie owych dwóch biegunów. Na jednym krańcu znajduje się depresja, na drugim zaś usytuowana jest mania, któ...

Dodano: 2012-02-15

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz