Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

W kolejce po słuch

Kategoria: Wydarzenia Dodano: 2012-03-06

To wydaje sie nie do pomyślenia. Nawet kilkanaście miesięcy trzeba czekać na otrzymanie aparatu słuchowego i ponad 28 tys. pacjentów czeka na niego w kolejkach jest problemem, z którym nie od dziś borykają się osoby niedosłyszące. Kolejki pacjentów oczekujących na refundację aparatów słuchowych w większości polskich województw wahają się od 2 do nawet 13-stu miesięcy.

Najdłuższe opóźnienia w realizacji zleceń dotyczą województw: dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego, pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. A wszystko to za sprawą skomplikowanych przepisów i braku środków na refundację w budżecie NFZ.

Tego typu sytuacja pojawia się nagminnie. Nie jest nowym zjawiskiem. Środków na refundację aparatów słuchowych w kasie NFZ brakuje co roku. Pomimo, że sytuacja powtarza się, budżet NFZ nie przewiduje znaczącego zwiększenia wydatków na zaopatrzenie pomocnicze, jak również nie podejmuje żadnych działań które miałyby tą sytuację usprawnić.

Długa kolejka po refundację to tylko część kłopotów, z którym borykają się niesłyszący. Po kilkumiesięcznym oczekiwaniu pacjent otrzymuje od NFZ dopłatę do aparatu jedynie w wysokości 560 zł, biorąc pod uwagę, że ceny aparatów słuchowych rozpoczynają się od 2000 zł, kwota ta tylko w niewielkim stopniu rekompensuje zakup niezbędnego sprzętu.

Niskie kwoty refundacji, długi czas oczekiwania sprawiają, że refundacja aparatów słuchowych staje się fikcją. Coraz więcej osób mając przed sobą kilka miesięcy oczekiwania na refundację, rezygnuje z niej, jednocześnie kupując aparat za własne pieniądze. Obowiązujący system wymaga więc natychmiastowego usprawnienia.

Dlatego Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych po przeanalizowaniu obecnej sytuacji dotyczącej zaopatrzenia w aparaty słuchowe proponuje wprowadzić zasadę współpłacenie pacjenta na poziomie 50% aktualnie obowiązującego limitu cenowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu z tej samej puli środków finansowych NFZ mogłoby skorzystać więcej pacjentów, jednocześnie skracając kolejki oczekujących. Obecnie dopłata pacjenta to 30% aktualnego limitu cenowego, który wynosi 560 zł. Biorąc po uwagę, że coraz większa grupa pacjentów decyduje się na zakup aparatu z własnych pieniędzy, tym samym pokrywając 100% kosztów, proponowane rozwiązanie wydaje się rozsądne i korzystne dla pacjenta.

Dostępność do zaopatrzenia w aparaty słuchowe na tle innych rodzajów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (sprzęt urologiczny, cewniki i sprzęt stomijny, pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki i wkłady anatomiczne, protezy, ortezy, wózki inwalidzkie, pozostałe) wypada niestety najgorzej.

 

 

 

 

 

 


na podstawie PAP

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,-

Każdy niepełnosprawny, który chciałby rozpocząć działalność gospodarczą może uzyskać z PFRON jednorazowo środki na rozpoczęcie takowego biznesu. Terminowe opłacanie składek, jest również podstawą d...

Dodano: 2012-01-05

PFRON

Pomoc i wsparcie,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w skrócie PFRON istnieje od 1991 roku. Środki finansowe którymi dysponuje przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełn...

Dodano: 2012-04-29

Szkoły wyższe państwowe w Warszawie dostępne dla osób niepełnosprawnych i program pomocowy Student - PFRON.

Nauka,-

Rozpocząć studia może każda osoba niepełnosprawna legitymująca się świadectwem dojrzałości. W Warszawie jest to możliwe na czterech uczelniach państwowych: Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii ...

Dodano: 2012-03-09

Rząd zabiera dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Wydarzenia,

Rząd pomimo zapewnień, iż będzie dbał o interesy osób niepełnosprawnych, po raz kolejny rzuca im kłody pod nogi. Nie dość że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy i tak jest trudna, gdyż p...

Dodano: 2012-02-20

Ustawa NFZ na 2012 rok

Wydarzenia,

Zmiany, które mają wejść w życie 1. stycznia 2012 odnośnie nowej refundacji leków budzą spore zamieszanie i zaniepokojenie zarówno wśród pacjentów, farmaceutów jak i lekarzy.

Dodano: 2011-12-30

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II / Polska

Pomoc i wsparcie,

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji...

Dodano: 2012-01-12

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz