Wzrost efektywności działania dzięki technice „smartowania”.

Kategoria: Pomoc i wsparcie Dodano: 2012-03-07

Dzięki bardzo pochlebnej informacji zwrotnej dotyczącej artykułu traktującego o osiąganiu życiowych celów postanowiłam nieco szerzej zająć się tym zagadnieniem. Mając na uwadze mnogość technik o charakterze motywująco - rozwojowym opracowanych przez specjalistów z całego świata, chciałabym w kolejnych materiałach prezentować ich specyfikę.

 

Motywacja jako mechanizm psychologiczny daje siłę do podjęcia działania, jednak efektywność wykonywanego zadania zależy od intensywności motywacji. Im niższy poziom motywacji tym większe prawdopodobieństwo poniesienia klęski. Bardzo wysokie natężenie motywacji wbrew pozorom może mieć nie tylko negatywny skutek prowadzący do zaniechania rozpoczętego przedsięwzięcia, ale co gorsze może skutecznie blokować kolejne próby „zabierania się za coś” . Udowodniono, iż średni poziom motywacji w zupełności wystarczy aby podjąć się określonego zadania, ale przede wszystkim pomyślnie je sfinalizować. Prawo Yerkesa-Dodsona obrazuje ten mechanizm.

 

Co jednak zrobić aby wzbudzić w sobie motywację i utrzymać ją na takim poziomie, aby nie tylko pomyślnie zakończyć podjęte działanie ale także czuć satysfakcję i radość? Oprócz Modelu GROW, który charakteryzowałam w ostatnim artykule istnieją inne techniki o bardzo porównywalnej skuteczności.

 

Skoro chcemy osiągnąć coś w życiu musimy określić cel. Należy przecież wiedzieć w jakim kierunku podążać. Technika „smartowania” jest w tym kontekście bardzo pomocna. S.M.A.R.T. [sprytny] w swojej koncepcji skupia się na pięciu cechach określających poprawnie sformułowany cel. Atrybuty odpowiednio określonych celów są następujące:

 

S [simple] - prosty

 

M [measurable] - mierzalny

 

A [achievable] - osiągalny

 

R [realistic] - realny

 

T [timely] - określony w czasie

 

Przykład: Do lipca 2012 roku zwiększę ilość kursów doszkalających, w których będę brał/a udział o 7 .

 

Cel sformułowany jest w sposób jasny, klarowny. Można go zmierzyć- policzyć w ilu kursach faktycznie wzięliśmy udział. Należy realnie ocenić swoje możliwości, zbyt ambitne, wygórowane cele mogą skutecznie demotywować.  I kwestia najważniejsza - trzeba zaznaczyć ramy czasowe. Kiedy znana jest data końcowa łatwiej jest nam zaplanować określone działania i uniknąć odkładania różnych rzeczy na później.

 

Mając przed sobą „wysmartowany” cel należy skupić się na działaniach i wskaźnikach owych przedsięwzięć. W tabelce poniżej przedstawiam przykładowe działania i opisujące je wskaźniki mające na celu wizualizację efektu wyznaczonego celu.

 

CEL

Do lipca 2012 roku zwiększę ilość kursów doszkalających,

w których będę brał/a udział o 7.

DZIAŁANIA

WSKAŹNIKI

Poszukiwanie kursów doszkalających.

Lista interesujących mnie kursów.

Wzięcie udziału w kursach np. szybkiego czytania.

Uczestnictwo w kursie szybkiego czytania.

Czytanie literatury fachowej np. z innowacyjnych technik prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

Przeczytane i opracowane artykuły.

Tabela nr 1

 

Jedną z lepszych metod pracy nad celami jest ich umiejscowienie w tabeli. Taką tabelę najlepiej ulokować w widocznym miejscu, aby cele cały czas były w zasięgu wzroku. Kiedy uda nam się zrealizować cel należy go wyraźnie wyróżnić i opisać stan swojego samopoczucia. Potrafisz wyobrazić sobie tą radość i satysfakcję jak po odkryciu czegoś naprawdę wielkiego? Świetnie. Niech to uczucie zmotywuje Cię do podjęcia od dawna odkładanych wyzwań.

 

Źródło:

Tabela nr 1: opracowanie własne

http://sukcesikariera.pl/cele/2009/cele-smart

http://praca.wp.pl/title,Jak-zwiekszyc-efektywnosc-pracownikow,wid,12816124,wiadomosc-kariera-zarobki.html

(opracowanie własne)

Wyszukiwarka
Podobne artykuły