Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Szkoły wyższe państwowe w Warszawie dostępne dla osób niepełnosprawnych i program pomocowy Student - PFRON.

Kategoria: Nauka Dodano: 2012-03-09

 

Rozpocząć studia może każda osoba niepełnosprawna legitymująca się świadectwem dojrzałości. W Warszawie jest to możliwe na czterech uczelniach państwowych:

 

 • Akademii Wychowania Fizycznego,
 • Akademii Pedagogiki Specjalnej,
 • Uniwersytecie Warszawskim,
 • Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Na wyżej wymienionych uczelniach działają pełnomocnicy do spraw osób niepełnosprawnych lub nawet biura do spraw osób niepełnosprawnych. Dokumenty jakie koniecznie muszą złożyć osoby niepełnosprawne, aby wziąć udział w rekrutacji to: świadectwo maturalne, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ubiegającego się o przyjęcie na studia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.

 

Program Student to pomoc finansowana z PFRON o którą mogą ubiegać się studenci niepełnosprawni:

 

 • studenci studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich

 • słuchacze kolegiów służb społecznych i kolegiów nauczycielskich języków obcych i kolegiów nauczycielskich

 • uczniowie szkół policealnych

 • studenci uczelni zagranicznych

 • osoby odbywające staż zagranicą w ramach projektów Unii Europejskiej.

 

O pomoc mogą starać się studenci zarówno studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program jest skierowany do osób posiadający znaczny stopień niepełnosprawności (dawna pierwsza grupa inwalidzka) i umiarkowany (dawna druga grupa inwalidzka).

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z programu Student jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego pozostających na utrzymaniu rodziny: 120 procent przeciętnego wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z rodziną, 150 procent przeciętnego wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych samodzielnie gospodarujących.

 

Dofinansowanie można wykorzystać na:

 

 • czesne
 • zakwaterowanie jeśli nauka odbywa się poza miejscem zamieszkania

 • koszty dojazdu na uczelnię

 • koszty uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej

 • zakup przedmiotów umożliwiających naukę w tym programów komputerowych edukacyjnych

 • wyjazdów organizowanych w ramach zajęć dydaktycznych.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach programu Student należy składać w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły.

 

 • od 1 lutego do 28 lutego w semestrze letnim, od 10 września do 10 października w semestrze zimowym.

 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Stypendium socjalne dla niepełnosprawnych studentów

Pomoc i wsparcie,

Niepełnosprawni studenci mają możliwość uzyskania dodatkowego stypendium socjalnego. Warto wiedzieć na jakich zasadach jest ono przyznawane i jak można skorzystać z takiej pomocy...

Dodano: 2012-01-08

Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Mielżynie

Pomoc i wsparcie,

Mielżyn niewielka wieś w województwie wielkopolskim w powiecie gnieźnieńskim. Niewielka bo licząca zaledwie 650 mieszkańców a jednocześnie wielka duchem bo to właśnie w niej znajduje się Dom Pomocy...

Dodano: 2012-05-04

Pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,-

Każdy niepełnosprawny, który chciałby rozpocząć działalność gospodarczą może uzyskać z PFRON jednorazowo środki na rozpoczęcie takowego biznesu. Terminowe opłacanie składek, jest również podstawą d...

Dodano: 2012-01-05

OWIES w Ełku - szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Pomoc i wsparcie,

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza wszystkie chętne osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na szkolenie: „Ekonomia społeczna a niepełnosprawni”. Spotkania odb...

Dodano: 2012-02-17

"Integracja" - program o i dla ludzi niepełnosprawnych

Kultura i Sztuka,

„Integracja” to program nadawany w telewizji Polsat News. Jest to program o, i dla ludzi niepełnosprawnych. Przez 12 lat, był on nadawany w TV publicznej, jednak w roku 2009 został zniesiony z ante...

Dodano: 2012-01-13

Opis zabiegów dla osób niepełnosprawnych

Rodzaje terapii,-

W artykule znajduje się opis zabiegów przydatnych dla osób niepełnosprawnych.

Dodano: 2012-03-13

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz