Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Łagodne zaburzenia procesów poznawczych (MCI)

Kategoria: Zdrowie, choroby, schorzenia Dodano: 2012-03-29

MCI (ang. Mild Cognitive Imapairment – łagodne zaburzenia poznawcze) dotyczą przede wszystkim osób starszych – u ok. 60% ludzi powyżej 65 r.ż. da się zauważyć niewielkie pogorszenie w sferze procesów poznawczych, dotyczące szczególnie problemów z przerzutowością uwagi, zapamiętywaniem nowych treści i przypominaniem sobie treści nieistotnych emocjonalnie dla danej osoby, a także z uczeniem się nowych rzeczy. Trudności te przekładają się na codzienne życie osoby nimi dotkniętej, na jej aktywność i wykonywane czynności, co prowadzić może do pogorszenia ogólnej jakości życia. Należy podkreślić, że osoby z MCI przejawiają zaburzenia w sferze poznawczej, natomiast ich funkcjonowanie społeczne nie ulega pogorszeniu.

 

Jako kryteria diagnostyczne MCI wymienia się:

 

  1. Pogorszenie sprawności procesów poznawczych, nieosiągające nasilenia zespołu otępiennego zgodnego z kryteriami DSM IV, ICD-10;
  2. Pogorszenie sprawności procesów poznawczych: zgłoszone osobiście i/lub przez inną osobę, potwierdzone wynikami zadań obiektywnie oceniających sprawność poznawczą i/lub potwierdzone narastanie zaburzeń z użyciem obiektywnych testów neuropsychologicznych;
  3. Prawidłowa podstawowa aktywność życiowa, niewielkie pogorszenie aktywności złożonej.

 

Ze statystyk wynika, że część osób dotkniętych MCI (ok.5-15%) doświadczy w przyszłości objawów otępienia. Jako czynniki ryzyka wymienia się tu: predyspozycje genetyczne, podeszły wiek, zaburzenia w sferze psychoruchowej, niski poziom wykształcenia, choroby sercowo – naczyniowe.

 

Rodzaj otępienia, którego początkiem mogą być łagodne zaburzenia procesów poznawczych, wiąże się z podtypem MCI: 

 

  •  MCI amnestyczne, w którym dominują zaburzenia pamięci, predysponuje do pojawienia się choroby Alzheimera;
  • MCI uogólnione, w którym pogorszeniu ulegają liczne funkcje poznawcze, w tym pamięć, prowadzić może do  zarówno do choroby Alzheimera, jak i do otępienia naczyniowego; 
  •  MCI wybiórcze, gdzie zaburzeniu ulega wiele procesów poznawczych, z wyjątkiem pamięci, sugerować może prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Alzheimera, Parkinsona, otępienia czołowo – skroniowego, otępienia naczyniowego lub otępienia z ciałami Lewy’ego.

 

Łagodnym zaburzeniom procesów poznawczych (szczególnie amnestycznemu podtypowi MCI) towarzyszyć mogą inne dolegliwości, takie jak: depresja (7-27% dotkniętych MCI), apatia (4,5-18,5%) czy drażliwość (3,2-19,4%), zaś rzadziej: urojenia, omamy, agresja, pobudzenie i zaburzenie rytmów okołodobowych.

 

Jak dotąd nie ma pewności, czy farmakoterapia rzeczywiście odnosi zamierzone efekty w leczeniu MCI. Podkreśla się natomiast wagę postępowania terapeutycznego opartego na ścisłej współpracy lekarza , osoby chorej i jej rodziny, a także postępowanie niefarmakologiczne, jak np. treningi pamięci.

 

Pamiętajmy, by nie „diagnozować” u siebie lub bliskich MCI samodzielnie i nie wdrażać na własną rękę środków zaradczych! Do takiego rozpoznania niezbędna jest współpraca z lekarzem, która pozwoli na właściwe zróżnicowanie MCI z innymi zaburzeniami, z którymi łatwo je pomylić, a także na uwzględnienie przebytych urazów i chorób somatycznych, zażywanych leków, jak i wielu innych czynników, mogących mieć wpływ na stan pacjenta. Tylko tak przeprowadzona diagnoza pozwoli na podjęcie właściwych działań terapeutycznych, które nie zaszkodzą, a pomogą pacjentowi.

 

 

Na podstawie:

Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J., Psychiatria, tom 2, Wrocław 2011

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Wspólny mianownik schizofrenii

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Dokładny sposób określania granicy pomiędzy normą a patologią jest niezmiernie trudny. Równie trudne jest rozwiązanie tajemnicy jaką zawiera w sobie schizofrenia - wieloaspektowe zaburzenie procesó...

Dodano: 2012-02-07

Zaburzenia świadomości

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Pojęcie świadomość określane jest jako fizjologiczny stan ośrodkowego układu nerwowego. Warunkuje go odpowiednia czynność kory mózgowej i układu siatkowego.

Dodano: 2012-06-05

Samobójstwa a zaburzenia afektywne

Psychologia,-

Zgodnie z intuicją, jak i badaniami naukowymi, duży odsetek osób podejmujących próby samobójcze to chorzy z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych. Osoby z zaburzeniami depresyjnymi stanowią 50-80% wśró...

Dodano: 2012-05-27

Problemy i zaburzenia emocjonalne kobiet w okresie poporodowym

Psychologia,-

Poród jest dla każdej kobiety czasem wyjątkowych przeżyć – ekscytacji, szczęścia, uniesienia, ale także bólu, strachu czy innych przykrych odczuć. Z tego względu w okresie poporodowym pojawić się m...

Dodano: 2012-05-24

Sezonowe zaburzenia afektywne

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

„Emocjonalna hibernacja” często doskwiera osobom, które chociaż przez kilka miesięcy w roku mieszkają w kraju o chłodnym klimacie. Jak się łatwo domyślić, zjawisko to częściej występuje zimą niż la...

Dodano: 2012-04-22

Czynniki powodujące zaburzenia psychosomatyczne

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Psychosomatyka (psyche) psychika, (soma) ciało, dotyczy zarówno psychiki, jak i ciała. W definicji tego zagadnienia, zakłada się wzajemną zależność tych dwóch elementów.

Dodano: 2012-02-20

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz