Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Jakie środki pracodawcy maja oddać do PFRON

Kategoria: Praca Dodano: 2011-12-15

Zostały dwa miesiące na zwrot niewykorzystanych środków do PFRON, a pracodawcy mają problem z ustaleniem prawidłowej kwoty do zwrotu.

Wydawanie zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) środków było dotychczas nieograniczone w czasie. Jednak przepisy nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2011 r., zobowiązały pracodawców do zwrotu do PFRON niewykorzystanych do 31 grudnia 2011 roku środków funduszu rehabilitacji uzyskanych przed dniem 1 stycznia 2011 roku, a pochodzących ze zwolnień z podatków i opłat oraz kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Właściwe określenie i wyliczenie kwoty podlegającej zwrotowi do PFRON może jednak być problemem. Przepisy bowiem nie mówią jasno, czy należy zwrócić tylko środki zgromadzone na rachunku bankowym, czy te, które są w ewidencji rachunkowej ZFRON.

- Pracodawcy do 20 stycznia 2012 r. są zobowiązani do wpłaty na PFRON wszystkich niewydanych środków. Ale mogą mieć problem z właściwym określeniem i wyliczeniem tej kwoty – mówi Jan Zając Prezes Zarządu Krajowego POPON. - Dlatego też nasza Organizacja zwróciła się po raz kolejny do Biura Pełnomocnika Rządu z prośbą o dokładną interpretację przepisu. Dotychczasowe stanowisko BON oznaczało, iż dokonując wpłaty na PFRON należy brać pod uwagę wyłącznie środki niewykorzystane, które pochodzą ze zwolnieć podatkowych i opłat oraz niewykorzystanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Źródło: http://www.popon.pl (materiały dla mediów)

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
PFRON

Pomoc i wsparcie,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w skrócie PFRON istnieje od 1991 roku. Środki finansowe którymi dysponuje przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełn...

Dodano: 2012-04-29

Szkoły wyższe państwowe w Warszawie dostępne dla osób niepełnosprawnych i program pomocowy Student - PFRON.

Nauka,-

Rozpocząć studia może każda osoba niepełnosprawna legitymująca się świadectwem dojrzałości. W Warszawie jest to możliwe na czterech uczelniach państwowych: Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii ...

Dodano: 2012-03-09

W kolejce po słuch

Wydarzenia,

To wydaje sie nie do pomyślenia. Nawet kilkanaście miesięcy trzeba czekać na otrzymanie aparatu słuchowego i ponad 28 tys. pacjentów czeka na niego w kolejkach jest problemem, z którym nie od dziś ...

Dodano: 2012-03-06

Rząd zabiera dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Wydarzenia,

Rząd pomimo zapewnień, iż będzie dbał o interesy osób niepełnosprawnych, po raz kolejny rzuca im kłody pod nogi. Nie dość że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy i tak jest trudna, gdyż p...

Dodano: 2012-02-20

Pomoc dla niepełnosprawnych z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,-

Każdy niepełnosprawny, który chciałby rozpocząć działalność gospodarczą może uzyskać z PFRON jednorazowo środki na rozpoczęcie takowego biznesu. Terminowe opłacanie składek, jest również podstawą d...

Dodano: 2012-01-05

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II / Polska

Pomoc i wsparcie,

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji...

Dodano: 2012-01-12

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz