Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Usługi asystenckie w SM

Kategoria: Ułatwienia dla niepełnosprawnych Dodano: 2012-04-22

Kurs przygotowujący do pracy w roli asystenta osoby chorej na stwardnienie rozsiane zorganizowany został przez warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Realizowany był od 2001 do 2002 roku jako pierwsze tego typu szkolenie w Polsce, finansowany zaś ze środków unijnych. Na jego potrzeby opracowany został autorski program, mający na celu wykształcenie odpowiednio przygotowanych pracowników.

 

Wśród wykładowców znaleźli się rehabilitanci (nauczający sposobów rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane), nauczycielka pomaturalnej szkoły medycznej (która prowadziła zajęcia z pielęgniarstwa), lekarz (prowadzący zajęcia z neurologii), pracownik Biura Porad Obywatelskich (którego zadaniem było kształcenie wiedzy obywatelskiej u uczestników), dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej (prowadząca zajęcia właśnie z zakresu pomocy społecznej) oraz psycholog (który uczył podstawowych zagadnień związanych z psychologią).

 

Głównym celem programu kursu było przekazanie wiedzy praktycznej, która powinna być jednak poparta odpowiednią wiedzą teoretyczną, co oczywiście też zostało uwzględnione w programie. Wykłady miały charakter warsztatowy i tak na przykład zajęcia z pielęgniarstwa dostarczały wiedzy zarówno o rodzajach środków higienicznych, jakie każdy chory powinien mieć w domu, jak i również jak edukować rodzinę pacjenta w zakresie pomocy choremu.

 

Wśród 60 kursantów znaleźli się uczniowie z policealnych szkół medycznych oraz policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych.

 

Gdy zakończyły się wykłady słuchacze kursu odbyli wizyty domowe u osób chorych na SM, które potrzebowały pomocy ze strony asystenta, a jednocześnie były na tyle sprawne, że ewentualne braki w umiejętnościach uczniów nie okazałyby się kłopotem dla podopiecznych. Wizyty te monitorowane były przez pracowników oddziału warszawskiego PTSR.

 

Po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu przeprowadzony został egzamin, po zaliczeniu którego uczestnikom wręczone zostały certyfikaty i świadectwa ukończenia. Część osób została również zatrudniona na stanowisku asystenta.

 

Mimo sukcesu, jakim okazało się zorganizowanie owego szkolenia, nie obyło się jednak bez drobnych uchybień. Dotyczyły one głównie działań podejmowanych przez kursantów podczas odbywania praktyk. Otóż jeden z kursantów przed wizytą próbował uzyskać prywatne informacje na temat podopiecznego jego sąsiadów, inny zaś pożyczył od podopiecznego pieniądze. Zachowania te uznane zostały za niedopuszczalne, wobec czego zrezygnowano z kontynuowania współpracy z tymi słuchaczami. Przed każdą wizytą u pacjentów, uczestnicy szkolenia byli dokładnie pouczani na temat tego, jak powinni się zachowywać (tj. nie powinni wyręczać pielęgniarki i opiekunki społecznej, nie powinni narzucać chorym swojego zdania, lecz wspólnie z nimi podejmować wszystkie decyzje ich dotyczące).

 

 

Na podstawie:

Doraczyńska E., „Doświadczenia Oddziału Warszawskiego w realizacji projektu Osobisty asystent osoby chorej na SM”, [w:] Odrobińska I., „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”, Dębe 2003

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Pracownik z SM

Praca,Szukanie pracy

W artykule opisana została sytuacja pracownika chorego na stwardnienie rozsiane. Przedstawionych zostało kilka objawów, które mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie w miejscu pracy, a także podane ...

Dodano: 2012-02-09

Preparaty zaliczane do niekonwencjonalnej medycyny a leczenie SM

Rodzaje terapii,-

Istnieje niewiele danych na temat alternatywnych metod leczenia, dlatego też należy je stosować z wyjątkową ostrożnością. Warto również pamięć, że korzystanie z niektórych jako wsparcia dla medycyn...

Dodano: 2012-05-29

Medycyna niekonwencjonalna w leczeniu stwardnienia rozsianego

Rodzaje terapii,-

Medycyna niekonwencjonalna nazywana bywa również medycyną alternatywną, uzupełniającymi sposobami leczenia, a także medycyną integratywną. Różne nazewnictwo sprawia, iż trudno jest ją jednoznacznie...

Dodano: 2012-05-29

Modyfikowanie SM

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Do tej pory nie zostało wynalezione lekarstwo całkowicie zwalczające objawy (lub też przyczyny) stwardnienia rozsianego, wobec czego wszystkie stosowane kuracje mają na celu zapobieżenie nawrotom o...

Dodano: 2012-05-24

Leczenie rzutów u chorych na SM

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

U większości osób chorych na stwardnienie rozsiane występują okresy nasilenia objawów, inaczej zwane zaostrzeniem, rzutem, atakiem oraz nawrotem. Podczas owych okresów nasilenia objawów pacjentom t...

Dodano: 2012-05-22

Stwardnienie rozsiane - objawy

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Stwardnienie rozsiane będące jedną z chorób o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzuje się dość sporym wachlarzem różnorakich objawów.

Dodano: 2011-12-28

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz