Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Modyfikowanie SM

Kategoria: Zdrowie, choroby, schorzenia Dodano: 2012-05-24

Do tej pory nie zostało wynalezione lekarstwo całkowicie zwalczające objawy (lub też przyczyny) stwardnienia rozsianego, wobec czego wszystkie stosowane kuracje mają na celu zapobieżenie nawrotom oraz spowolnienie postępowania choroby.

 

Jednymi z pierwszych lekarstw, przepisywanych chorym, były leki immunosupresyjne, których celem było tłumienie wybranych czynności układu odpornościowego. Po zbadaniu ich wpływu na pacjentów stwierdzono jednak, iż ich skuteczność jest mała, za to toksyczność duża, szczególnie, jeśli przyjmowane są przez dłuższy czas.

 

Niedawno przeprowadzone zostały badania na dużej grupie pacjentów, które wykazały, iż stosowane leki powinny mieć działanie immunomodulujące, nie zaś immunosupresyjne jak twierdzono wcześniej. W związku z powyższym za preparaty, mające charakter modyfikujący i będące korzystnymi dla chorych, uznano: Avonex, Betaferon, Copaxone, Rebif, Novantron i Tysabri.

 

Powyższe leki hamują postępowanie niepełnosprawności osób chorych na SM, lecz nie potwierdzono ich wpływu na trwałą remisję lub zahamowanie postępowania choroby, czy też na złagodzenie jej przebiegu. Aby podjąć decyzję o stosowaniu któregokolwiek z nich, należy dokładnie zanalizować przebieg choroby u danej osoby. Przy podejmowaniu decyzji powinni być obecni nie tylko sami pacjenci, lecz również członkowie ich rodzin. Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami na temat danego preparatu niektórzy chorzy chcą jeszcze przemyśleć decyzję o jego stosowaniu, inni zaś decydują się na rozpoczęcie kuracji od razu po spotkaniu informacyjnym. Należy jednak pamiętać, iż decyzji o leczeniu nie należy odkładać do momentu, w którym pojawią się trwałe ubytki neurologiczne – powinna zostać podjęta we wczesnym etapie choroby.

 

Przyczyny SM nie zostały jeszcze poznane, lecz uznaje się, że stwardnienie rozsiane częściej pojawia się u osób o określonych predyspozycjach genowych, a także mogą na nie wpływać czynniki środowiskowe. Zarówno predyspozycje genowe, jak i czynniki środowiskowe wpływają niekorzystnie na system odpornościowy danej osoby. Jako że podstawowym zadaniem układu immunologicznego jest likwidowanie pojawiających się czynników inwazyjnych (takich jak: bakterie, wirusy, antygeny), to dobrze działający system odpornościowy chroni własne czynniki przed zniszczeniem. W przypadku każdej choroby immunologicznej, do której zaliczyć można również i SM, owe własne czynniki uznawane są za obce.

 

Układ odpornościowy jest złożony, co przejawia się w tym, że składa się on z dwóch rodzajów leukocytów, znajdujących się w grasicy, śledzionie i węzłach chłonnych. Docierają one do „wszystkich części ciała z krwią i limfą”.

 

 

Makrofagi

Limfocyty

Limfocyty B

(wytwarzane w szpiku kostnym)

Limfocyty T

(wytwarzane w grasicy)

Funkcja

Pochłanianie i usuwanie resztek

Produkowanie przeciwciał

Aktywują się w wyniku kontaktu z antygenem, dzięki czemu komórka zyskuje większą aktywność metaboliczną

Wydzielane substancje chemiczne

Proteazy (niszczą mielinę, prostaglandyny i wolne rodniki tlenowe)

Przeciwciała, immunoglobuliny

Cytokiny (pobudzają limfocyty, aktywują makrofagi, zwiększają przepływ krwi, obrzęk tkanek); do cytokin zaliczany jest interferon gamma (stosowany przy częstych rzutach)

 

W ostatnich latach badacze wyodrębniają:

  • Cytokiny prozapalne – np. czynnik martwicy guzów;
  • Interferon gamma – odpowiada za niszczenie tkanek u osób chorych na stwardnienie rozsiane;
  • Cytokiny przeciwzapalne – wpływają tłumiąco lub hamująco na rozwój choroby.

 

U wielu osób chorych na SM limfocyty B znajdowane są w środku lub otoczeniu płytek demielinizacyjnych, rzadko zaś występują w płynie mózgowo-rdzeniowym. W nich wytwarzane są immunologlobuliny.

Badacze SM stwierdzili, iż aktywna demielinizacja następuje w komórkach zapalnych i cytokinach, dlatego też uznawane są one za charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego, które określane jest również mianem choroby zapalno-demielinizacyjnej. Ostanie badania jednak wykazują uszkodzenie również i samych komórek nerwowych, co z kolei uznawane jest za główny czynnik dotyczący stałych ubytków klinicznych.

 

Celem terapii jest w takiej sytuacji wykorzystywanie wiedzy na temat układu odpornościowego, co może się przejawiać w podawaniu osobie chorej cytokin przeciwzapalnych, lecz złożoność systemu immunologicznego „z licznymi wzajemnie na siebie oddziałującymi czynnikami i mechanizmami, które mogą zmieniać się na różnych etapach choroby, ogranicza możliwość przewidywania wyników integracji w działanie układu odpornościowego” (1). Różne postacie SM, zależne od organizmu danej osoby, stanowią dodatkowe utrudnienie w stosowaniu skutecznej kuracji.

 

 

Na podstawie:

  • (1) Polman Ch. H., Thompson A. J., Murray T. J., Bowling A. C., Noseworthy J. H., “Stwardnienie rozsiane. Przewodnik po lekach i leczeniu”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Warszawa 2007
  • (2) www.imunactiv.pl

 

 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Pracownik z SM

Praca,Szukanie pracy

W artykule opisana została sytuacja pracownika chorego na stwardnienie rozsiane. Przedstawionych zostało kilka objawów, które mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie w miejscu pracy, a także podane ...

Dodano: 2012-02-09

Preparaty zaliczane do niekonwencjonalnej medycyny a leczenie SM

Rodzaje terapii,-

Istnieje niewiele danych na temat alternatywnych metod leczenia, dlatego też należy je stosować z wyjątkową ostrożnością. Warto również pamięć, że korzystanie z niektórych jako wsparcia dla medycyn...

Dodano: 2012-05-29

Leczenie rzutów u chorych na SM

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

U większości osób chorych na stwardnienie rozsiane występują okresy nasilenia objawów, inaczej zwane zaostrzeniem, rzutem, atakiem oraz nawrotem. Podczas owych okresów nasilenia objawów pacjentom t...

Dodano: 2012-05-22

Codzienna porcja ruchu przy stwardnieniu rozsianym

Sport i aktywność ruchowa,

Aktywność fizyczna wraz ze zbilansowaną dietą są dwoma najważniejszymi czynnikami poprawiającymi samopoczucie i zwiększającymi sprawność osób z MS.

Dodano: 2011-12-30

Stwardnienie rozsiane - objawy

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Stwardnienie rozsiane będące jedną z chorób o podłożu autoimmunologicznym, charakteryzuje się dość sporym wachlarzem różnorakich objawów.

Dodano: 2011-12-28

Medycyna niekonwencjonalna w leczeniu stwardnienia rozsianego

Rodzaje terapii,-

Medycyna niekonwencjonalna nazywana bywa również medycyną alternatywną, uzupełniającymi sposobami leczenia, a także medycyną integratywną. Różne nazewnictwo sprawia, iż trudno jest ją jednoznacznie...

Dodano: 2012-05-29

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz