Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Zaburzenia świadomości

Kategoria: Zdrowie, choroby, schorzenia Dodano: 2012-06-05

Pojęcie świadomość określane jest jako fizjologiczny stan ośrodkowego układu nerwowego. Warunkuje go odpowiednia czynność kory mózgowej i układu siatkowego. Jest to umiejętność rozumienia zjawisk dotyczących świata zewnętrznego (miejsce, sytuacja, czas) oraz różnego rodzaju procesów zachodzących w świecie wewnętrznym (introspekcja, samokontrola, samoorientacja). Zaburzenia dotyczące świadomości posiadają swoje odzwierciedlenie w całościowym funkcjonowaniu człowieka, a szczególnie w kwestiach odnoszących się do psychiki. Zaburzenia świadomości dzielą się na ilościowe jak i jakościowe.

 

  1. Jakościowe zaburzenia świadomości dzielą się na:
  • Zespół majaczeniowy – inaczej deliryjny – charakteryzuje się zaburzoną orientacją w czasie i przestrzeni (orientacja allopsychiczna). Jest on wynikiem wysokiej gorączki, która towarzyszy chorobie lub upojenia alkoholowego. Cechami zespołu majaczeniowego są omamy słuchowe, wzrokowe, czasami iluzje, urojenia lub omamy słowne. Mogą pojawić się również omamy dotykowe. Charakterystyczne są również stany lękowe, niepokoje ruchowe czy destabilizacje zachowania. Stany te nasilone są wieczorem i nocą. Zespół majaczeniowy powoduje czasową niepamięć z okresu najbardziej nasilonych objawów. Pojawia się nagle, powoduje zupełną utratę kontroli ze światem rzeczywistym. W czasie trwania omawianego zespołu, chory staje się niebezpieczny zarówno dla siebie jak i dla otoczenia. Zespół majaczeniowy bardzo często pojawia się przy chorobie alkoholowej – zaburzenia drżenne, ale również występuje w czasie trwania infekcji, przy urazach mózgu, psychozie maniakalno – depresyjnej oraz schizofrenii.
  • Zespół zamroczeniowy, inaczej nazywany zespołem pomrocznym lub zamroczeniem przytomności. Bywa iż w tym stanie chory reaguje na bodźce docierające z otoczenia, a problemy ruchowe są niewielkie. Występują tak zwane wysypy pamięciowe – fragmentaryczna amnezja. Cechą charakterystyczną są omamy, iluzje, zaburzenia myślenia, lęki, gniew, zawężenie pola świadomości. Może pojawić się sennowłóctwo, zamroczenie jasne (dotyczy ono padaczki – chory może doznać zaburzeń pamięci, przez otoczenie widziany jest jako smutny, chory, roztargniony, a czynności automatyczne są zachowane).
  • Zespół onejroidalny (zamroczeniowo – majaczeniowy) – lub też snopodobny. Jest on charakterystyczny dla chorych na epilepsję. Podobny jest do snu o płytkim charakterze przy występującej falującej świadomości – chory czasami nabiera świadomości. Z zespołem snopodobnym związane są halucynacje wzrokowe, które tworzą całe zdarzenia (chory uczestniczy w nich). Charakterystyczna jest dezorientacja w stosunku co do miejsca, czasu przestrzeni jak i w odniesieniu do własnej osoby.
  • Zespół splątaniowy – jest to bardzo głęboki stan zaburzenia świadomości. Charakterystyczne są omamy (w tym ruchowe), urojenia, splątanie myślowe. Występuje brak kontaktu słownego z chorym. Zespół ten określany jest jako stan amentywny.

 

 

 

  1. Ilościowe zaburzenia świadomości dzielą się na:
  • Przymglenie świadomości (obnubilatio) – chory pozostający w tym stanie przypomina osobę zagubioną, nie rozpoznaje osób ze swojego otoczenia, sam nie rozpoczyna rozmowy oraz niewłaściwie odpowiada na zadawane pytania. Obnubilatio występuje po długiej bezsenności, w trakcie trwania infekcji, po urazach oraz w początkowej fazie schizofrenii.  Stan ten podobny jest do stanu zdrowego człowieka chwilę przed zaśnięciem.
  • Senność patologiczna (somnolencja) – stan podobny w swych objawach do przymglenia świadomości, z tą różnica, iż objawy są dużo bardziej nasilone, a kontakt słowny jest znacznie utrudniony.
  • Półśpiączka (stan soporu) – objawy bardziej nasilone niż przy senności patologicznej. Przy funkcjonującej reakcji bólowej brak jest kontaktu słownego. Występuje osłabienie odruchów okostnych i ścięgnistych.
  • Śpiączka (koma) – brak reakcji na jakiekolwiek bodźce. Świadomość chorego nie rejestruje żadnych sygnałów docierających ze świata zewnętrznego i wewnętrznego.

 

 

 

 

Na podstawie:

http://www.zaburzenia24.com

http://portal.abczdrowie.pl

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Czynniki powodujące zaburzenia psychosomatyczne

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

Psychosomatyka (psyche) psychika, (soma) ciało, dotyczy zarówno psychiki, jak i ciała. W definicji tego zagadnienia, zakłada się wzajemną zależność tych dwóch elementów.

Dodano: 2012-02-20

Terapia integracji sensorycznej.

Rodzaje terapii,-

Terapia integracji sensorycznej zalecana jest dzieciom o prawidłowym rozwoju intelektualnym, które doświadczają trudności w szkole (dysleksja, nadpobudliwość, nadruchliwość) jak również dla dzieci ...

Dodano: 2012-06-28

Samobójstwa a zaburzenia afektywne

Psychologia,-

Zgodnie z intuicją, jak i badaniami naukowymi, duży odsetek osób podejmujących próby samobójcze to chorzy z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych. Osoby z zaburzeniami depresyjnymi stanowią 50-80% wśró...

Dodano: 2012-05-27

Problemy i zaburzenia emocjonalne kobiet w okresie poporodowym

Psychologia,-

Poród jest dla każdej kobiety czasem wyjątkowych przeżyć – ekscytacji, szczęścia, uniesienia, ale także bólu, strachu czy innych przykrych odczuć. Z tego względu w okresie poporodowym pojawić się m...

Dodano: 2012-05-24

Sezonowe zaburzenia afektywne

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

„Emocjonalna hibernacja” często doskwiera osobom, które chociaż przez kilka miesięcy w roku mieszkają w kraju o chłodnym klimacie. Jak się łatwo domyślić, zjawisko to częściej występuje zimą niż la...

Dodano: 2012-04-22

Łagodne zaburzenia procesów poznawczych (MCI)

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

MCI (ang. Mild Cognitive Imapairment – łagodne zaburzenia poznawcze) dotyczą przede wszystkim osób starszych – u ok. 60% ludzi powyżej 65 r.ż. da się zauważyć niewielkie pogorszenie w sferze proces...

Dodano: 2012-03-29

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz