Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Metoda Knillów

Kategoria: Rodzaje terapii Dodano: 2012-07-01

 

Dotyk jedno proste słowo, które pozwala nam poznawać świat. Daje nam możliwość rozróżniania kształtów, a co ważniejsze pozwala na nawiązanie emocjonalnego kontaktu z drugim człowiekiem. Czasami znaczy nawet więcej niż słowa. Może sprawiać radość, nieść poczucie spokoju i bezpieczeństwa lub krzywdzić i ranić drugiego człowieka. Władimir Nabokow twierdził nawet, „że zmysł do­tyku, nies­kończe­nie mniej ce­niony przez ludzi niż wzrok, w kry­tycznych chwi­lach tworzy główną, jeśli nie je­dyną więź między na­mi a rzeczywistością.” Idąc tym tropem małżeństwo Knillów postanowiło wykorzystać dotyk jako narzędzie nawiązania kontaktu oraz pobudzenia aktywności osób niepełnosprawnych.

 

Metoda leczenia opracowana przez Knillów składa się się z dwóch części – „Dotyku i Komunikacji” oraz „Programu Aktywności, Świadomości Ciała, Kontaktu i Komunikacji”. W tym programie dotykowi towarzyszy duża liczba zabaw ruchowych z dopasowywanym do potrzeb zajęć oraz możliwości dzieci repertuarem muzycznym. Dzięki temu Dziecko uczy się łączyć słyszane dźwięki z konkretnymi czynnościami, co daje nie tylko radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, ale ponadto zapewnia mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa konieczny do nawiązania kontaktu. W efekcie można uzyskać zwiększoną koncentrację uwagi oraz pamięć, a także usprawnić koordynację pomiędzy układem nerwowym a mięśniowym.

 

Pierwsza z części programu polega na uświadomieniu sobie własnego ciała poprzez właściwy odbiór bodźców płynących z rąk terapeuty w trakcie masowania poszczególnych części ciała pacjenta. Tutaj istotną rolę odgrywa muzyka, która w trakcie sesji spełnia różne funkcje. Przykładowo 23 minutowa sesja zawiera w sobie następujące elementy:

 

  • Część pierwsza, trwająca 3 minuty ma na celu przygotowanie dziecka do zajęć dominuje muzyka relaksacyjna, która ma wprowadzić przyjazną atmosferę.
  • Muzyka w części drugiej (7 minut) jest już wyraźnie zrytmizowana – jest to moment do prowadzenia pierwszych ruchów masażu (nogi, ramiona)
  • W części trzeciej (6 minut) muzyka jest bardzo intensywna, zarówno pod względem melodii, jak i rytmu – służy ona wsparciu większych ruchów (plecy) i nawiązaniu bardziej intensywnego kontaktu.
  • W przed ostatniej części (4 minuty), muzyka staje się łagodniejsza i melodyjna, dając okazję do bardziej zabawowego charakteru masażu (twarz)
  • Ostatnią część stanowi muzyka zamykająca (3 minuty) o działaniu uspokajającym i medytacyjnym (refleksja nad atmosferą w czasie trwania sesji).

 

Celem drugiej części programu jest nastawienie na  rozwój dziecka w zakresie naśladownictwa, ruchu i zabawy, a także kontaktów z otoczeniem. Składa się ona z pięciu programów:

 

  1. Programu wprowadzającego
  2. Programu Pierwszego - obejmującego ćwiczenie górnych części ciała
  3. Programu Drugiego - skupiającego się na ćwiczeniach dolnych partii ciała
  4. Programu Trzeciego - dla osób o większej sprawności, koordynacji ruchowej uwadze
  5. Programu Czwartego - przeznaczonego dla osób wykazujących się własną inicjatywą

 

Ponadto został także stworzony program specjalny dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

 

Poszczególne programy realizuje się do momentu, kiedy terapeuta uzna, że dziecko opanowało wszystkie stanowiące go ćwiczenia. Znakiem ułatwiającym przejście do kolejnego, bardziej skomplikowanego, wymagającego więcej zaangażowania ze strony dziecka programu jest moment, w którym potrafi ono samodzielnie zrealizować poszczególne ćwiczenia lub tylko rozpoznaje kolejno  następujące etapy.

 

Proponowane przez Knillów programy mogą pozytywnie wpływać na  rozwój kontaktów społecznych dzieci oraz ich zdolności ruchowe, a równocześnie stanowią formę zabawy dla podopiecznych. Co więcej pozwalają im na  zrozumienia oraz rozwój języka ciała. Różnorodne ćwiczenia, dają im możliwość rozwijania świadomości własnego ciała, oraz  pozwalają nauczyć się  kontroli nad ruchami, a przez to ułatwiają dzieciom  komunikację z otoczeniem. Programy można stosować w każdym wieku, a ich poziom należy dostosować do poziomu rozwoju intelektualnego, oraz rodzaju niepełnosprawności fizycznej.

 

Na podstawie:

Ch. Knill, „Dotyk i Komunikacja”, Warszawa 1997;

http://www.autyzmrazem.pl/ukvqv_metoda_knillow.htm

http://zmyslowyautyzm.prv.pl/Metoda%20Knill%60a.htm

 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Porfiria

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

W artykule opisane zostały objawy porfirii, a także problemy z zauważeniem tych objawów. Często wydają się one być zwykłą „przypadłością”, która niedługo minie, nie zaś poważną chorobą, którą należ...

Dodano: 2012-02-12

Proksemika

Psychologia,-

Z języka łacińskiego słowo proximus oznacza najbliższy. W Słowniku Języka Polskiego zaś definiowana jest ona jako badanie postrzegania społecznego, a także użytkowania przestrzeni, która stanowi dl...

Dodano: 2012-06-24

Milczenie czy pełna komunikacja?

Z życia wzięte,-

Utarło się w naszym kręgu środowiskowym, że milczenie jest złotem, mowa zaś srebrem. Stare łacińskie porzekadło (cum tacent clamant) wnosi, iż milczenie jest wymowniejsze od mowy.

Dodano: 2012-03-08

Metoda Glena Domana

Rodzaje terapii,-

Glen Doman amerykański fizykoterapeuta, absolwent Uniwersystetu Pensylwania z 1946 roku. Uznany został za twórcę metody rehabilitacji osób z uszkodzeniem mózgu. Początkowo zajmował się pacjentami...

Dodano: 2012-07-01

Leczenie psychologiczne i farmakologiczne depresji

Zdrowie, choroby, schorzenia,-

W leczeniu depresji wskazuje się na skuteczność dwóch metod: interwencji psychologicznej oraz farmakoterapii. W przypadku depresji o łagodnym nasileniu zdarza się, że pozytywny rezultat odnieść m...

Dodano: 2012-07-04

Preparaty zaliczane do niekonwencjonalnej medycyny a leczenie SM

Rodzaje terapii,-

Istnieje niewiele danych na temat alternatywnych metod leczenia, dlatego też należy je stosować z wyjątkową ostrożnością. Warto również pamięć, że korzystanie z niektórych jako wsparcia dla medycyn...

Dodano: 2012-05-29

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz