Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Ustno-twarzowa terapia Castillo Moralesa

Kategoria: Rodzaje terapii Dodano: 2012-07-01

 

Argentyński lekarz-rehabilitant Castillo Morales podczas obserwacji zwyczajów pierwotnych mieszkańców Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem  ich relacji  z niemowlętami i małymi dziećmi, stwierdził, że bliski kontakt fizyczny matki i dziecka stanowi podłoże nie tylko prawidłowego rozwoju emocjonalnego, ale także dobrego rozwoju sensomotorycznego i psychicznego małego człowieka. Na podstawie tej obserwacji stworzył program rehabilitacji jamy ustnej i twarzy, który opiera się nie psychologiczne zasady, które także mają wpływ na jakość i efekty terapii. Podczas leczenia ważne jest   zaangażowanie całego środowisko życia dziecka, osób dorosłych oraz  rozwój  zdolności dziecka i rodziców, jak również osób dorosłych dotkniętych zaburzeniami aparatu mowy.

 

Głównym celem metody Castillo Moralesa jest wczesna stymulacja rozwoju dziecka. Ponadto towarzyszą jej szersze założenia  takie jak:

 • Wspomaganie procesu leczenia oraz stworzenie optymalnych warunków dla właściwego rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego oraz społecznego dzieci.
 • Ograniczenie wpływu na rozwój dziecka nieprawidłowych doświadczeń sensomotorycznych, aby uniknąć lub ograniczyć rozwój patogennych wzorców postawy, ruchu. Integracja sensoryczna, czyli organizacja funkcji wszystkich zmysłów dla komunikacji w życiu codziennym.

 

Aby założone przez tej światowej klasy rehabilitanta cele mogły zostać sprawnie i prawidłowo osiągnięte, podzielił On swoją metodę na trzy części.

 • Neuromotoryczną terapię rozwojową- która jest stosowana w leczeniu dzieci z opóźnieniem statomotorycznym lub  przepukliną oponowo-rdzeniową i obwodowym niedowładem.
 • Ustno-twarzową terapię regulacyjną- zalecaną dla pacjentów z zaburzeniami oddychania, ssania, połykania oraz z zaburzeniami mowy.
 • Leczenie ortodontyczne poprzez zastosowanie płytek podniebiennych i przedsionkowych

 

Zabiegi stosowane w każdej z części terapii mają doprowadzić do:

 • regulacji motoryki mięśni ustno - twarzowych w celu uzyskania właściwego lub zbliżonego do normy wzorca ruchu,
 • normalizacji wzmożonego bądź obniżonego napięcia mięśni całego ciała,
 • regulacji nieprawidłowego ułożenia szczęki i żuchwy względem siebie,
 • regulacji zaburzeń oddychania. 

 

Leczenie jest złożone i zawiera w sobie wiele zestawów ćwiczeń, które wymagają odpowiedniego przygotowania, wszechstronności oraz cierpliwości terapeuty. Na przykładowy program treningowy składają się:

 • ćwiczenia modelujące, tj. ćwiczenia przygotowujące grupy mięśni mimicznych do masażu,
 • ćwiczenia specjalne dotyczące masażu punktów neuromotorycznych twarzy w celu uaktywnienia mięśni mimicznych, ruchów zwiazanych z procesem ssania , połykania, żucia oraz artykulacji i domykania jamy ustnej, a także  podnoszenia i cofania jezyka.
 • ćwiczenia wewnątrz jamy ustnej w celu normalizowania zaburzonego napięcia mięśniowego języka, podniebienia, policzków. Ćwiczenia mają na celu zmniejszenie nadmiernego ślinienia, obniżenie odruchu wymiotnego, cofnięcie i podniesienie języka, aktywacji bocznych ruchów języka, doskonalenie połykania.

 

Dodatkowo w pracy z najmłodszymi dziećmi dużą wagę przywiązuje się do wykonywania ćwiczeń z zakresu profilaktyki logopedycznej:

 

 1. Stymulację integracji sensomotorycznej ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu równowagi, układu czucia głębokiego i czucia powierzchniowego.
 2. Masaż wibracyjny normalizujący nieprawidłowe napięcie mięśniowe.
 3. Gimnastyka lecznicza stabilizująca postawę ciała i stymulująca obszar ustno twarzowy.
 4. Zabiegi manualne wewnątrz jamy ustnej odtwarzające odruchy w obszarze ustno twarzowym (np. po zdjęciu sondy).
 5. Wprowadzenie do ćwiczeń płytki przedsionkowej, regulującej oddychanie nosem oraz poprawiającej napięcie mięśnia okrężnego warg.
 6. Kształtowanie umiejętności prawidłowego przyjmowania pokarmów u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
 7. Regulacja napięcia mięśniowego z zastosowaniem masażu niemowlęcego.

 

Ustno - twarzową terapię regulacyjną wspomaga leczenie ortodontyczne np. stymulacyjnymi płytkami podniebiennymi z guzikami, perłami, rowkami w celu aktywizowania funkcji języka. Płytki podniebienne są dopasowywane indywidualnie. Tymi aparatami najczęściej wspomagana jest terapia dzieci z Zespołem Downa, ze względu na obniżone napięcie mięśni.


Wspomaganie leczenia podniebienną płytką stymulacyjną powoduje podniesienie języka do góry i cofnięcie go, aktywizacje wargi górnej, kontakt obu warg, ułatwienie oddychania nosem, polepszenie wzorców ssania i połykania.


Terapia Castillo Moralesa stara się stosować różnorodne środki swojego oddziaływania do najważniejszych należą:

 • dotyk
 • rozciąganie
 • głaskanie
 • rozcieranie
 • wibracje
 • ucisk.

 

Metoda leczenia jest wykorzystywana głównie u :

 • u niemowląt z zaburzonymi funkcjami ssania i połykania,
 • w zaburzeniach motoryki obszaru ustno - twarzowego w Zespole Downa, w Sekwencji Pierre-Robin, w Syndromie Moebiusa, w porażeniach mózgowych,
 • w rozszczepach wargi i podniebienia, bądź po operacjach twarzy,
 • w porażeniach nerwu twarzowego,
 • przy asymetrii twarzy,
 • przy niewydolności domykania ust i słabej kontroli slinienia,
 • przy zaburzeniach artykulacyjnych i dysfonii.

 

Metoda ta zalecana jest także jako prewencyjne leczenie wcześniaków w celu zapobiegania powstawania patologii.  Niemowlęta wykazują się dużymi możliwościami rozwojowymi oraz plastycznością mózgu. Asymetryczne ułożenie pasa miednicowego i barkowego wpływa na nieprawidłowe ułożenie głowy oraz zaburzenia oddychania. Ćwiczenia przygotowują dziecko do podjęcia funkcji ruchów mimicznych, artykulacyjnych, do jedzenia, picia. Polegają one na wczesnym rozpoznaniu nieprawidłowości i stymulacji punktów neuromotorycznych twarzy.


Efekty stosowania terapii Castillo Moralesa mogą znacznie ułatwić funkcjonowanie dziecka, a także osoby dorosłej w codziennymi życiu. Wśród wielu pozytywnych skutków stosowania tej metody do najważniejszych należą:

 • domknięcie jamy ustnej,
 • ustawienie szczęki względem żuchwy,
 • cofnięcie i podniesienie języka,
 • normalizacja napięcia mięśni języka, warg, podniebienia,
 • zahamowanie bądź zmniejszenie nadmiernego slinienia,
 • uaktywnienie bądź polepszenie funkcji pokarmowych jak ssanie, połykanie, gryzienie, żucie,
 • poprawa funkcji oddechowej,
 • poprawa artykulacji,
 • poprawa fizjonomii.

 

Na podstawie:

”Ustno-twarzowa terapia regulacyjna”, R. Castillo Morales, Wrocław 2009.

”Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju”, red. L. Sadowska, Wrocław 2004.

http://www.mamopedia.pl/0-3-mies/zdrowie/metoda-castillo-moralesa

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Rehabilitacja w praktyce: Modelowanie mózgu – Terapia Wymuszona Koniecznością

Pomoc i wsparcie,-

W chwili obecnej najczęściej stosowanymi metodami fizjoterapeutycznymi stosowanymi w przypadku udaru mózgu są NeuroDevelopmental Treatment (NDT) – Bobath, oraz Proprioceptive Neuromuscular Facilita...

Dodano: 2011-12-02

Metoda Glena Domana

Rodzaje terapii,-

Glen Doman amerykański fizykoterapeuta, absolwent Uniwersystetu Pensylwania z 1946 roku. Uznany został za twórcę metody rehabilitacji osób z uszkodzeniem mózgu. Początkowo zajmował się pacjentami...

Dodano: 2012-07-01

Hipoterapia - jako forma terapii psycho-ruchowej dla osób niepełnosprawnych

Rodzaje terapii,-

Hipoterapia, czyli greckie: hippos - koń i therapeuticos - leczniczy, definiowana jest przez Kanon Polskiej Hipoterapii jako ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowa...

Dodano: 2012-02-02

Terapia integracji sensorycznej.

Rodzaje terapii,-

Terapia integracji sensorycznej zalecana jest dzieciom o prawidłowym rozwoju intelektualnym, które doświadczają trudności w szkole (dysleksja, nadpobudliwość, nadruchliwość) jak również dla dzieci ...

Dodano: 2012-06-28

Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Mielżynie

Pomoc i wsparcie,

Mielżyn niewielka wieś w województwie wielkopolskim w powiecie gnieźnieńskim. Niewielka bo licząca zaledwie 650 mieszkańców a jednocześnie wielka duchem bo to właśnie w niej znajduje się Dom Pomocy...

Dodano: 2012-05-04

Środowiskowe Domy Samopomocy (woj. łódzkie)

Pomoc i wsparcie,

Środowiskowe Domy Samopomocy są jednostkami organizacyjnymi resortu pomocy społecznej. Głównym zadaniem tego typu placówek jest podtrzymywanie w dobrej kondycji psycho-fizycznej osób przewlekle psy...

Dodano: 2012-02-22

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz