Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Niepełnosprawni zyskują pierwszeństwo do urzędniczych stanowisk

Kategoria: Wydarzenia Dodano: 2012-01-02

Zgodnie z przepisem wprowadzonym w ostatnich dniach listopada, osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o pracę na stanowisko w służbie cywilnej, urzędzie czy samorządach powinna dostać pierwszeństwo przed osobami zdrowymi. Przepisy te, mają zagwarantować niepełnosprawnym szerokie dojscie do nowych miejsc pracy, które wcześniej były niedostępne.

 

Według ustawy, osoba niepełnosprawna powinna mieć pierwszeństwo w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów:

 

3) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

 

  • "Art. 29a. 1. W toku naboru komisja, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 5, wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia dyrektorowi generalnemu urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.
  • "2. Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.";

 

Przy naborze na wyższe stanowiska w służbie cywilnej osoba niepełnosprawna musi mieć pierwszeństwo, gdy znajdzie się w dwójce najlepszych kandydatów. W takiej sytuacji nie liczą się wyniki pozostałych kandydatów.

 

Osoba niepełnosprawna musi złożyć wraz ze swoją ofertą dokument potwierdzający jej niepełnosprawność. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie mogła skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

 

Wprowadzone przepisy tyczą się przede wszystkim urzędów, w których w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 proc. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Te same zasady dotyczą urzędów szukających kandydatów na stanowiska urzędnicze w samorządach. Wyjątek dotyczy naboru na wakaty kierownicze - w tym wypadku osoby niepełnosprawne nie będą uprzywilejowywane nawet wtedy, gdy wskaźnik zatrudnienia w urzędzie organizującym nabór jest niższy niż 6 proc.

 

 

Źródło:
na podstawie PAP
ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 201 poz. 1183).

 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
W Katowicach powstały rekomendacje zmian do ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Praca,Szukanie pracy

Przygotowaliśmy rekomendację zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i przesłaliśmy ją do Pana Posła Marka Plury. Mamy nadzieję, że p...

Dodano: 2014-03-05

Urząd Transportu Kolejowego zbulwersowany traktowaniem niepełnosprawnych przez PKP

Wydarzenia,

Nie wypełnianie i nie respektowanie praw osób niepełnosprawnych po raz kolejny zarzucił kolejowym przewoźnikom Urząd Transportu Kolejowego. Pismo w tej sprawie dostarczono m.in. do trójmiejskiej Sz...

Dodano: 2012-02-09

Praca dla niepełnosprawnych w Internecie

Praca,Szukanie pracy

W artykule znajdują się praktyczne porady dotyczące poszukiwania pracy. Przedstawione zostały sposoby wyszukiwania ofert zatrudnienia na stronach urzędów pracy, a także w portalach z ogłoszeniami. ...

Dodano: 2012-02-08

Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Prawo,

Mamy wybór z szeregu organizacji pożytku publicznego. Wiele z nich udziela również pomocy osobom niepełnosprawnym oraz im rodzinom. Jeśli nie chcemy przekazywać środków dla Fundacji ogólnokrajowej,...

Dodano: 2012-03-14

Zamiast fiskusowi, przekaż dzieciakowi! Czyli jak przekazać 1% podatku?

Prawo,

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym, warto pomysleć o przekazaniu 1 % naszego podatki na cele Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to niezwykle proste, a może przynieść wymierne korzyści dla okreś...

Dodano: 2012-03-03

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych po 01.01.12

Praca,Szukanie pracy

Po pierwszym stycznia 2012 weszły w życie przepisy, określające możliwość skorzystania ze skróconego wymiaru czasu pracy przez pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dodano: 2012-04-16

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz