Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Egzamin na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

Kategoria: Prawo Dodano: 2012-01-04

Egzamin na prawo jazdy dla niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą (Prawo o ruchu drogowym) osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o prawo jazdy, o ile nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza. Do przeciwwskazań, wynikających ze stanu zdrowia mogą należeć:

  • wada słuchu, uniemożliwiająca bezpieczny udział w ruchu drogowym;

  • problemy ze wzrokiem jw.;

  • korzystanie z protez, które mogą uniemożliwić swobodne korzystanie z auta;

Jednak, o ile sam kurs na prawo jazdy nie stwarza większych problemów „technicznych”, to egzamin już niestety tak. Okazuje się, że osoba niepełnosprawna, chcąca podejść do egzaminu praktycznego na prawo jazdy musi...dostarczyć do ośrodka egzaminacyjnego samochód, przystosowany do typu i stopnia swojej niepełnosprawności! Samochód dostarczony przez osobę niepełnosprawną na egzamin praktyczny na prawo jazdy musi:

  • być dopuszczony do ruchu i spełniać wymagania zapisane w przepisach w kwestiach technicznych i wymagań dot. niezbędnego wyposażenia;
  • musi być oznaczony w odpowiedni sposób (litera L na dachu);
  • musi być przystosowany do indywidualnego typu i stopnia niepełnosprawności, osoby zdającej. Chodzi więc o to, że auto musi być wyposażone w takie urządzenia, które może nie są fabrycznie montowane w samochodzie, ale pozwalają bez przeszkód prowadzić auto osobie, biorąc po uwagę jej indywidualne schorzenie. Auto może być więc doposażone w ręczny hamulec, automatyczną skrzynię biegów, może także posiadać włączniki (np. wycieraczek) po innej stronie niż w wersji podstawowej samochodu.

Nie ma wymagań co do dodatkowego pedału hamulca, dodatkowych lusterek czy urządzeń rejestrujących (kamera, mikrofon). Nie ma konieczności montowania tych urządzeń specjalnie na potrzeby egzaminu, jednak jak wynika z praktyki – niepełnosprawni w czasie kursu jeżdżą samochodami przystosowanymi do nauki jazdy (czyli posiadającymi pedał hamulca dla instruktora). I to właśnie tymi samochodami najczęściej też zdają egzamin. Dlatego też, egzaminator podczas sprawdzania praktycznych umiejętności kursanta, może w razie potrzeby sam zahamować.

Takie zastosowanie przepisów budzi wątpliwości co do realizacji zapisów art.2 i art.32 Konstytucji RP o zasadzie równości i sprawiedliwości społecznej. Dlatego też, Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz zgłosiła zapytanie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o jego ocenę sytuacji i o ewentualne zmiany istniejących przepisów i regulacji.

Podstawa prawna: Rozporządzenia ministra infrastruktury z 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz. 1834 z późn. zm.); Rozporządzenie ministra infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 z późn. zm.); Ustawa Prawo o ruchu drogowym; Art. 2., Art. 32. Konstytucja RP.

Bibliografia: gazetaprawna.pl

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Niepełnosprawni muszą sami zapewnić auto na egzamin na prawo jazdy

Wydarzenia,

W Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, niepełnosprawnych spotyka szereg utrudnień. Okazało się, ośrodki nie posiadają sprzętu przystosowanego dla inwalidów. Z tego powodu większość kursantów nie...

Dodano: 2011-12-30

W Katowicach powstały rekomendacje zmian do ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Praca,Szukanie pracy

Przygotowaliśmy rekomendację zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i przesłaliśmy ją do Pana Posła Marka Plury. Mamy nadzieję, że p...

Dodano: 2014-03-05

Prawne regulacje dotyczące niepełnosprawnego pracownika

Praca,Szukanie pracy

W artykule znajduje się opis ulg, jakie przysługują pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego pracownika. Przedstawione zostały również unormowania prawne, które określają: czas pracy osób z po...

Dodano: 2012-02-12

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Ułatwienia dla niepełnosprawnych,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych została ustanowiona uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 sierpnia 1997 r. Zawarte w karcie prawa i przywileje mają na celu zapobieganiu dyskryminacji nie...

Dodano: 2011-12-30

Zaświadczenie dot. zastosowania skróconego czasu pracy dla osób niepełnosprawnych

Prawo,

Zgodnie z prawem pracy, aby zastosować skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej, niezbędne jest posiadanie zaświadczenia, potwierdzającego taką konieczność. Jednak na podstawie zmian wprowadz...

Dodano: 2012-01-05

Podstawy prawne i orzeczenia o niepełnosprawności

Prawo,

Tutaj znajdziecie informacje na temat ustaw prawnych związanych ze społecznością osób niepełnosprawnych.

Dodano: 2011-11-15

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz