Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Zaświadczenie dot. zastosowania skróconego czasu pracy dla osób niepełnosprawnych

Kategoria: Prawo Dodano: 2012-01-05

Zgodnie z polskim prawem, czas pracy wynosi 8 godzin dziennie (czyli 40 godzin tygodniowo). Jednak osoby niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym i znacznym), mają prawo do pracy w wymiarze 7 godzin dziennie (35 tygodniowo). 1 stycznia zostały zmienione zasady i osoba niepełnosprawna, ubiegająca się o prawo zmniejszonego wymiaru godzin, potrzebuje zaświadczenie o celowości takiego skrócenia czasu pracy nowego typu.

Zaświadczenie bowiem musi zostać wydane przez lekarza medycyny pracy (przeprowadzającego profilaktyczne badania pracowników), lub ewentualnie, w razie jego nieobecności, może być ono wydane przez lekarza prowadzącego (np. lekarza pierwszego kontaktu, sprawującego opiekę nad niepełnosprawnym).

W zaistniałej sytuacji pojawiają się jednak dwie sytuacje, które budzą pewne wątpliwości i na prośbę Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) miało zająć stanowisko w stosunku co do następujących sytuacji:

  • co w momencie, kiedy osoba niepełnosprawna, posiadać będzie zaświadczenie uprawniające do zastosowanie skróconego czasu pracy, jednak będzie ono wydane przez lekarza pierwszego kontaktu, a nie lekarza medycyny pracy;

  • co w sytuacji, kiedy osoba niepełnosprawna uda się do lekarza medycyny pracy po takie zaświadczenie, on jednak odmówi jego wydania; jednak osoba niepełnosprawna pójdzie wtedy do lekarza pierwszego kontaktu i uzyska takie zaświadczenie.

 

BON wypowiedział się w następujący sposób:

  • pierwsza możliwość jest dopuszczalna „tylko w sytuacji nieobecności (braku) lekarza medycyny pracy”;

  • w wypadku drugiej sytuacji, według BON doszłoby do „bezzasadnego odwrócenia kolejności rozstrzygnięć lekarskich”, jednak nie zabroniono takiego działania i uznanie takiego zaświadczenia będzie zależało od woli pracodawcy.

Należy więc upewnić się, że posiadamy takie aktualne zaświadczenie (od lekarza medycyny pracy), na którego podstawie możliwe będzie skrócenie czasu pracy. Co istotne jednak, zaświadczenia wydane przez lekarza przed 1 stycznia 2012 będą w pełni dopuszczone do obiegu i będą stanowiły podstawę do zastosowania skróconego czasu pracy.

Bibliografia: gazetaprawna.pl

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych po 01.01.12

Praca,Szukanie pracy

Po pierwszym stycznia 2012 weszły w życie przepisy, określające możliwość skorzystania ze skróconego wymiaru czasu pracy przez pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Dodano: 2012-04-16

Na wszelki wypadek

Prawo,

Za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie, które ma charakter nagły, wywołany przez czynnik zewnętrzny, nastąpiło w związku z pracą i spowodowało uraz lub śmierć. Pracownikowi, który uległ tego ro...

Dodano: 2012-03-08

Uprawnienia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Praca,Szukanie pracy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych staje się w Polsce coraz bardziej powszechne. Pracodawcy częściej i chętniej zatrudniają wykwalifikowane osoby, które są niepełnosprawne. Dla pracodawców to szan...

Dodano: 2012-01-05

Projekt „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II” oraz jego realizacja w Łodzi

Praca,Szukanie pracy

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi jest organizacją pozarządową działającą od 1992 roku. Jej celem jest udzielanie pomocy osobom przewlekle chorującym psychicznie – głównie...

Dodano: 2012-02-02

Projekt Administracja publiczna a polski rynek pracy - wyraź swoje zdanie!

Praca,-

Fundacja Aktywności Zawodowej serdecznie zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w projekcie oceniającym działalność administracji publicznej w zakresie podejmowanych działań na...

Dodano: 2012-06-14

Zdjęcie w CV

Praca,Szukanie pracy

"List motywacyjny oraz CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres…" takie zdanie pojawia się w większości ofert pracy. Wysłanie swojego zdjęcia jest więc często wymogiem, od którego zależy zaproszen...

Dodano: 2011-10-25

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz