z dnia: 2012-01-09

BEZPŁATNE szkolenia dla osób niepełnosprawnych


Kategoria: -
Lokalizacja: Gdańsk,pomorskie
Telefon: 58 521 91 91
E-mail: 6onn@edukacja.com


Treść ogłoszenia

Projekt: „Trójmiejski Pilotażowy Program Wsparcia Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych”

Pragniemy poinformować, iż DC Edukacja Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” rozpoczyna realizację projektu „Trójmiejski Pilotażowy Program Wsparcia Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych” skierowanego do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń komputerowych (w tym szkoleń profilujących) oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w nim jest bezpłatny.

Warunki uczestnictwa:
Osoby spełniające łącznie wszystkie kryteria:
• niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym
• niepełnosprawne somatycznie bądź motorycznie
• bezrobotne oraz poszukujące pracy pozostające bez zatrudnienia
• pełnoletnie, w wieku aktywności zawodowej
• zamieszkujące w Gdańsku, Gdyni bądź Sopocie
• wyrażające chęć i gotowość do podjęcia zatrudnienia

W ramach projektu oferujemy:
• szkolenia komputerowe (5 modułów) w tym profilujące – zależne od wyboru ścieżki zawodowej
• wsparcie psychologiczno-doradcze poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działania przez psychologa i doradcę zawodowego
• nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
• trening kompetencji społecznych
• możliwość zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)
• zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Uczestników i Uczestniczek
• profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Rekrutacja do projektu:
DC Edukacja Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych
ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk
tel. 58 521-91-91
e-mail: 6onn@edukacja.com
www.onn.edukacja.com

Galeria