z dnia: 2012-02-06

Bezpłatne szkolenie ECDLCore dla niepełnosprawnych


Kategoria: różne
Lokalizacja: Strachów 54, Nadliwie,
Telefon: 25) 6240407
E-mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com


Treść ogłoszenia

Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Dzieci-Dzieciom” w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP
w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału  w   Programie „E - szansa” realizowanym  w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

Adresatami Programu „E-szansa” są osoby niepełnosprawne:

- posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- zamieszkałe głównie na terenach wiejskich,
- mające ukończone 16 lat,
-  osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami (zależnie od stanu zdrowia i sprawności ruchowej)

 

zainteresowane udziałem w:

bezpłatnym szkoleniu umiejętności posługiwania się komputerem, umożliwiającym zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL CORE),

- zajęciach rehabilitacji ruchowej – propozycja również dla opiekunów osób niepełnosprawnych,

- warsztatach psychologicznych lub pedagogicznych – propozycja również dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 

- zajęciach multimedialnych w zakresie współtworzenia Internetowej Telewizji Niepełnosprawnych (ITN).

 

POWYŻSZE PROPOZYCJE STANOWIĄ CAŁOKSZTAŁT PROGRAMU „E SZANSA”

Udział w Programie „E-szansa” daje również możliwość włączenia się w idee Apostolstwa Eucharystycznego w miłej atmosferze Domu Fundacji Apostolstwa dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom w Nadliwiu* – miejscu realizacji Projektu.

Ze względu na ograniczone możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki specjalistycznej, do uczestnictwa w Projekcie zapraszamy szczególnie osoby
z niepełnosprawnością fizyczną.

Zainteresowanych informujemy, że w roku 2012 planowana jest realizacja dwóch edycji Programu ”E-szansa”, każda z nich odbędzie się w formie dwóch stacjonarnych zjazdów szkoleniowych w dniach:

I EDYCJA 2012 r.:17 –  30  kwietnia  oraz  15 – 28  maja
II EDYCJA 2012 r.:16 – 29 października  oraz  13 – 26 listopada


Materiały zgłoszeniowe, stanowiące podstawę rekrutacji do udziału w Programie ”E-szansa” tj. kwestionariusz zgłoszeniowy oraz test wstępny ECDL Core można pobrać ze strony internetowej Fundacji: www.dziecidzieciom.pl

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o przesyłanie zgłoszeń (wypełnione samodzielnie materiały zgłoszeniowe + kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) na adres Fundacji do dnia 31 marca  2012r. (I edycja 2012) oraz do dnia 30 września 2012r. (II edycja 2012)

Szczegółowych informacji o Programie udziela biuro Fundacji:

Fundacja Dzieci – Dzieciom
Strachów 54; Nadliwie
05-281 Urle
Tel. (25) 624 04 07

e-mail: fundacjadziecidzieciom@gmail.com


* Nadliwie / Strachów - gmina Jadów , powiat Wołomin, województwo mazowieckie.

Galeria