z dnia: 2017-06-26

Szkolenia i płatne staże


Kategoria: różne
Lokalizacja: Kraków,małopolskie
Telefon: 734 171 551
E-mail: dominik.mucha@fundacjasustinae.org


Treść ogłoszenia

„Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja”

 

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON – „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni – program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. II edycja”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W ramach projektu przewidziano zastosowanie zintegrowanych działań, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz znalezienia zatrudnienia.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

- spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,

- poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu (porady prawnika, psychologa), 

- udział w warsztatach z zakresu kompetencji miękkich (komunikacja, motywacja, przedsiębiorczość), 

- udział w szkoleniach zawodowych z zakresu różnych specjalizacji, 

- udział w płatnych, trzymiesięcznych stażach na otwartym rynku pracy.

 

Termin realizacji projektu:

01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

                                                                      

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

- są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,

- są osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności  ważnym, co najmniej do 31.03.2018 r.,

- są pełnoletnie (kobiety do 59 roku życia, mężczyźni do 64 roku życia),

- zamieszkują teren jednego z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego,

- są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu i przesłania CV, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dominik Mucha: tel. 734 171 551, e-mail: dominik.mucha@fundacjasustinae.org

 

Galeria