z dnia: 2017-09-26

Projekt usług asystenckich dla niepełnosprawnych


Kategoria: -
Lokalizacja: Poznań,wielkopolskie
Telefon:
E-mail: asystencjapoznan@gmail.com


Treść ogłoszenia

Grupa Nieformalna „Włącznik” zachęca osoby niepełnosprawne z Poznania do wzięcia udziału w innowacyjnym projekcie dotyczącym usług asystencji osobistej.

 

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

- masz od 18 do 35 lat,

- posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu i/lub wzroku,

- jesteś osobą sprawną intelektualnie,

- pracujesz, poszukujesz pracy lub opiekujesz się dzieckiem do lat 10 oraz

- chcesz być niezależny i żyć aktywnie, ale napotykasz na ograniczenia wynikające z Twojej niepełnosprawności, to

 

zapraszamy Ciebie do skorzystania z usług asystenckich*, realizowanych od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. w ramach innowacji społecznej „Cień pomoże Ci… wyjść z cienia”.

 

W ramach projektu oferujemy:

- usługi asystenckie dobierane według indywidualnych potrzeb, w wymiarze średnio 40 godzin miesięcznie,

- możliwość samodzielnego wyboru asystenta spośród osób przeszkolonych w ramach naszej innowacji,

- wsparcie mentora aktywności – osoby niepełnosprawnej, która osiągnęła sukces życiowy i podzieli się z Tobą swoim doświadczeniem,

- szkolenie z zakresu zasad współpracy z asystentem,

- wsparcie koordynatora projektu oraz psychologa (w razie potrzeby).

 

* Każda osoba korzystająca z usług asystenta będzie wnosić symboliczną opłatę w wysokości 50 groszy za każdą godzinę pracy asystenta.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie maili, zawierających odpowiedź na pytanie: „dlaczego chciał/a/bym korzystać z usług asystenckich”, wraz z załączonym CV na adres asystencjapoznan@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 16 października 2017 r.Skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zaprosimy na rozmowę osobistą lub przez Skype. Do korzystania z usług zaprosimy 6 osób.

 

Świadczenie usług asystenckich jest częścią wdrażania Innowacji społecznej pn. „Cień pomoże Ci…wyjść z cienia”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV. Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne).

Galeria