z dnia: 2017-12-11

Student- absolwent - specjalista staż+szkolenia


Kategoria: -
Lokalizacja: Kraków,małopolskie
Telefon: 883 340 209
E-mail: aneta.duch@fundacjasustinae.org


Treść ogłoszenia

Fundacja Sustinae zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie 50 absolwentów i studentów ostatniego roku studiów warszawskich uczelni w wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o pogłębioną diagnozę sytuacji uczestnika w kontekście biospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych, wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, współpracę z asystentem rynku pracy i trenerem aktywizacji oraz grupowy trening pracy. Ponadto, projekt zakłada dodatkowe narzędzia aktywizacji dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym – szkolenia zawodowe, płatne staże zawodowe oraz dodatek motywacyjny.

 

Kogo poszukujemy?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które spełniają następujące kryteria:

  1. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
    1. są studentami ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub absolwentami warszawskiej uczelni wyższej w której dyplom uzyskali nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu
    2. są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy
    3. są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

 

Co możesz zyskać?

Udział w projekcie to szansa dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów na uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i opracowanie długoterminowego  planu rozwoju drogi zawodowej. Efektem końcowym ma być podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.

 

Jak wziąć udział w projekcie? 

Jeśli chcesz dołączyć do projektu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 883 340 209 lub e- mail: absolwent_krakow@fundacjasustinae.org.

Informacja o projekcie wraz z regulaminem i formularzem rekrutacyjnym znajduje się na stronie Fundacji: www.fundacjasustinae.org. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook: https://www.facebook.com/sustinae/.

 

Galeria