Logo pmps
Opis firmy
CELE STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w wypełnianiu i realizacji zadań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Cel ten osiągnięty będzie przez:
- Propagowanie wśród społeczeństwa odpowiedniego stosunku do spraw osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
- Zapewnienie dopływu informacji do rodziców w sprawie zalecanych form opieki, usprawniania i nauczania dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnych a także o nowych przepisach prawnych ich dotyczących.
- Propagowanie i wdrażanie nowych metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
- Organizowanie i prowadzenie placówek rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dążenie do powstania na swoim terenie nowych form przygotowania zawodowego i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
- Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, europejskiej, organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, międzynarodowymi, fundacjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
- Współorganizowanie i organizowanie różnych form wypoczynku: kolonie, obozy, wczasy lecznicze, turnusy rehabilitacyjne, imprezy okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, wystawy i inne.
- Organizowanie i prowadzenie wszelkiej innej działalności o charakterze opiekuńczo –wychowawczym.
- Integrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, pozwalające zdobyć nowe umiejętności dla opiekunów, instruktorów, nauczycieli i rodziców osób niepełnosprawnych.
- Rozwijanie kultury fizycznej osób niepełnoprawnych w tym
a) organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla osób niepełnosprawnych,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych dla trenów, instruktorów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, wolontariuszy, sportu osób niepełnosprawnych,
d) promocję sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.
- Wydawanie i propagowanie materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, informacyjnych.
- Realizację programów pomocy dla osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, pozarządowymi, z krajami Unii Europejskiej oraz innymi krajami.
- Udzielanie pomocy i otaczanie opieką osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
- Organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
- Organizowanie i prowadzenie poradni lub punktów konsultacyjnych dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
- Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego.
- Wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w realizacji jego statutowych zadań.
- Gromadzenie środków na realizację zadań statutowych.


Numer konta: 60 9430 1032 4003 1666 2000 0001
NIP: 6020115502, Regon: 180580064
KRS:0000358440

Lokalizacja
rozwiń
podkarpackie , 37-420 Rudnik nad Sanem , ul. Mickiewicza 38
 
Sekcja niewypełniona
 
Sekcja niewypełniona