Logo
Opis firmy
„W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” to projekt o charakterze promocyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Naszym głównym celem jest wzrost świadomości i wiedzy u śląskich pracodawców na temat korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępu do informacji z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełną sprawnością, a przede wszystkim integracja tych dwóch środowisk i ułatwienie przepływu informacji między nimi. Projekt rozpoczęliśmy 1 października 2011 roku, finał planujemy na wrzesień 2013 roku.

Trzonem naszych działań jest kompleksowa kampania informacyjno-promocyjna w telewizji, radiu, prasie oraz Internecie, jak również utworzenie portalu internetowego www.sprawni-niepełnosprawni.pl . Jego istotą są giełda pracy dla osób niepełnosprawnych, forum oraz baza wiedzy w zakresie uregulowań prawnych, alternatywnych form zatrudnienia, możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce wirtualnych spotkań osób niepełnosprawnych, pracodawców i instytucji, które na co dzień borykają się z podobnymi problemami.

Planowane jest także przygotowanie filmu DVD, mającego promować korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych i pokazującego modele dobrych praktyk w tym zakresie. Zakładana jest ponadto publikacja podręcznika z kompleksowymi informacjami dla pracodawców i niepełnosprawnych.

Liczymy, że działania projektowe przyczynią się do zmiany postaw przedsiębiorców wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także zachęcą samych niepełnosprawnych do podjęcia wyzwań na otwartym rynku pracy. Zarówno w kampanii medialnej, jak i na łamach portalu towarzyszyć nam będą bohaterowie projektu– mieszkańcy naszego regionu, którzy mimo różnych dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością, są niezwykle aktywni i spełnieni zawodowo.

Zachęcamy do odwiedzania naszego portalu!

Zespół projektowy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Lokalizacja
rozwiń
śląskie , 40-046 Katowice , Kościuszki 30
 
Sekcja niewypełniona
 
Sekcja niewypełniona