Logo ludziki
Opis firmy
Projekt Innowacyjny - PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce" jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk" Jacek Leski

Pomysł zrealizowania tego projektu, rezultatem którego stanie się stworzenie narzędzia wspomagającego proces rekrutacyjny osób niepełnosprawnych między 18 a 34 rokiem życia, jest reakcją na często nieuzasadnione obawy pracodawców przed zatrudnieniem osób z dysfunkcją fizyczną.

Możliwość stworzenia narzędzia, które niwelowałoby opór potencjalnych pracodawców poprzez dostarczenie im kompleksowej informacji na temat możliwości i ograniczeń danego aplikanta, jest działaniem nowatorskim, niepraktykowanym dotąd na otwartym rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność fizyczną, poprzez kompleksowy model diagnozowania ich umiejętności oraz predyspozycji zawodowych.

Odbiorcami są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność fizyczną pomiędzy 18 a 34 rokiem życia, zamieszkałe na terenie Wielkopolski.

Użytkownikami są pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, psychologowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmioty publiczne i komercyjne zajmujące się aktywizacją osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Finalny efekt projektu to konstruowanie kompleksowego modelu diagnozującego w sposób innowacyjny kompetencje i predyspozycje osób niepełnosprawnych.

Główne cechy narzędzia finalnego:
- unikatowy charakter
- orientacja pozytywna: skupienie się na szansach i możliwościach potencjalnego aplikanta
- zbudowanie modelu dostarczającego pracodawcy informacji na temat umiejętności i ograniczeń kandydata do pracy
- nowatorskie rozwiązanie wspomagające proces rekrutacyjny.
Lokalizacja
rozwiń
wielkopolskie , 60-238 Poznań , Kazimierza Jarochowskiego 34
 
Sekcja niewypełniona
 
Sekcja niewypełniona