Logotyp słoneczna
Opis firmy
Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina.
ul. Dudy Gracza 6, 40-008 Katowice
telefon: 513 518 466
email: sloneczna.kraina@luteranie.pl

Oferujemy bezpłatne konsultacje i porady z doświadczonymi specjalistami - przede wszystkim w zakresie prawa, psychologii oraz zabezpieczeń socjalnych. Od kilkunastu lat z powodzeniem prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób chorych, niepełnosprawnych i kontuzjowanych. Oferujemy możliwość skorzystania z usług naszej pielęgniarki środowiskowej z dojazdem do domu potrzebującego. Dodatkowo prowadzimy szereg motywacyjnych warsztatów dla dorosłych i artystycznych dla dzieci.

Obecnie realizujemy projekt "Słoneczna Kraina dla niepełnosprawnych", do którego zapraszamy
osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, rodziców czy prawnych opiekunów niepełnosprawnych dzieci, bliskich lub znajomych osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych na BEZPŁATNE porady i konsultacje z:

PSYCHOLOGIEM/ PSYCHOTERAPEUTĄ
we wtorki od godz. 12.00 do 14.00
w środy od godz. 13.00 do 15.00
kontakt: 696 967 916 (można dzwonić od 8.00 do 15.00)

PRAWNIKIEM
w piątki od godz. 16.00 do 18.00
kontakt: 513 518 466 (w celu umówienia spotkania)

PRACOWNIKIEM SOCJALNYM
w poniedziałki od godz. 17.00 do 20.00
kontakt: 513 518 466 (w celu umówienia spotkania)

PIELĘGNIARKĄ
co trzecią sobotę miesiąca od godz. 12.00 do 14.00.
W razie potrzeb jest możliwy dojazd do domu osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej.
kontakt: 501 422 533

W wyniku konsultacji, porad i rozmów z naszymi specjalistami uzyskasz informację i pomoc w zakresie:

- przysługujących Ci praw (np.: w zakresie korzystania z bezpłatnych usług, opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, transportu);
-możliwości zatrudnienia, przekwalifikowania i doradztwa zawodowego, programów stażowych;
-dostępnych form edukacji w placówkach uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne, ograniczenia zdrowotne czy specyfikę niepełnosprawności uczniów
-wypełniania wniosków i dokumentów niezbędnych w procedurach ubiegania się o uprawnienia związane z niepełnosprawnością (min. dofinansowanie do kosztów nauki, czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego);
- innych ofert katowickich instytucji skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Podczas indywidualnych rozmów z psychologiem/psychoterapeutą możecie wspólnie zastanowić się
i wybrać optymalną metodę czynienia swojego życia jeszcze pełniejszym i lepszym.

Można tego dokonać, pracując między innymi nad :

- poprawą samopoczucia i skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych (np.: przewlekłego bólu, depresji, smutku, stresu, poczucia osamotnienia, odrzucenia, inności, niesprawiedliwości);
- poszukiwaniem sposobów na wykonywanie wymarzonych zajęć i pasji, które pozwolą na przeżywanie radości i zadowolenia z życia;
- poznawaniem i przyglądaniem się sobie w relacji z innymi ( nawiązywanie i utrzymywanie dobrych, satysfakcjonujących relacji ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, partnerem);
- lepszym rozumieniem przyczyn, dla których bliska ci osoba zachowuje się w taki a nie inny sposób (np. odrzuca twoją pomoc, albo nadmiernie angażuje);
- praktyczną nauką takich zachowań, które sprzyjają porozumieniu bez konieczności narażania siebie i innych na nieprzyjemne uczucia i emocje (wykorzystania, niewdzięczności, pogardy, złości, krzywdy).


WAŻNE! : W PROJEKCIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O RODZAJU I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (GRUPIE INWALIDZKIEJ), WRAZ Z ICH OPIEKUNAMI I INNYMI OSOBAMI BLISKIMI, BĘDĄCE MIESZKAŃCAMI KATOWIC.


Projekt realizowany jest przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Katowice.

Lokalizacja
rozwiń
 
Sekcja niewypełniona
 
Sekcja niewypełniona