2e13a2-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-zdjecia
Opis firmy
Zespół Fundacji Sowelo tworzą:
Trener i szkoleniowiec z ponad dwudziestoletnim managerskim stażem zawodowym. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa i coachingu (2015). Aktualnie pracuje z młodzieżą i osobami wykluczonymi społecznie (bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnością) wspierając ich przedsiębiorczość, motywację do pracy i pomagając im dobrze ukierunkować swoją karierę. Prowadzi szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania wykorzystując przede wszystkim metody coachingowe. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy coachingowej z osobami wykluczonymi społecznie.

Psycholog ze specjalnością psychologia kliniczna, aktualnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, w tym przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami. Posiada tytuł trenera pracy z grupa (Studium trenerskie Spotkanie, 2008 ). Prowadziła zajęcia grupowe i indywidualne z beneficjentami niepełnosprawnymi w wymiarze łącznym powyżej 500 godzin. Współtworzyła Model wielostronnej diagnozy kompetencji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce” oraz Innowacyjny Model Zdobywania Kompetencji potrzebnych na rynku pracy w ramach międzynarodowego projektu Strefa Rozwoju.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także filozofii (UAM) Dyplomowany coach oraz doradca zawodowy i edukacyjny (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Trener pracy i certyfikowany trener umiejętności społecznych. Ukończyła także następujące kursy oraz szkolenia: Specjalista ds. Kadr, Rekrutacja i selekcja pracowników oraz Doradca pracy i rozwoju zawodowego. Aktualnie w trakcie kursu: Specjalista ds. Rozliczeń. Pracowała m.in. w firmie WorkON oraz Stowarzyszeniu EkoSalus na stanowiskach związanych z rekrutacją i administracją biurową. Od 2018 r. pracuje jako Koordynator usług asystenckich, a od 2020 r. także jako Młodszy specjalista ds. Rozliczeń. Lubi pracę z ludźmi. W wolnych chwilach maluje głównie pastela olejnymi i farbami akrylowymi. Pasjonatka kotów, żółwi i królików…

Doktor nauk politycznych i doradca zawodowy. Od 2012 roku pracuje zawodowo w poznańskich organizacjach pozarządowych, tworząc i realizując projekty społeczne dedykowane OzN i innym grupom osób doświadczającym wykluczenia społecznego. Specjalizuje się w zagadnieniach asystencji osobistej i aktywności zawodowej OzN oraz dostępności. Autor innowacji społecznej pn. „Cień pomoże Ci… wyjść z cienia” (2017-18). W ramach tejże wdrożono model asystencji osobistej maksymalnie zgodny z zapisami i wartościami Konwencji Praw ON. Innowacja zyskała uznanie Ministerstwa Rozwoju i skierowano ją do upowszechniania. Współtworzył ponadto innowacje społeczne: „Zagrajmy w dorosłość!” (powstała grywalizacja wspierająca nabywanie przez młodzież niepełnosprawną umiejętności w życiu codziennym” oraz „(Po)Dzielni w pracy” (powstał model Job sharing dedykowany OzN). W Fundacji Sowelo pracuje na stanowisku specjalisty merytorycznego ds. wsparcia OzN, a także prowadzi autorskie szkolenia zarówno dla OzN korzystających z usług asystencji osobistej, jak i dla kandydatów na asystentów. Wykładowca podczas ogólnopolskich seminariów „Osoby z niepełnosprawnościami – prawa człowieka naszymi prawami” (2015, 2017). Przewodniczy Radzie Programowej Fundacji Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych. Jest jednym z nielicznych w Polsce członków Europejskiej Sieci Niezależnego Życia (ENIL). Od początku 2020 roku pracuje ponadto w firmie DGA S.A, jako ekspert ds. dostępności. W ramach prowadzonego przez ww. firmę (na zlecenie Ministerstwa Funduszy Unijnych i Polityki Regionalnej) Inkubatora Innowacji Społecznych Dostępność+ oceniał merytorycznie projekty innowacji w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla OzN i seniorów. Obecnie jest konsultantem i doradcą innowatorów wdrażających swoje pomysły. Relaksuje się na basenie lub w kinach studyjnych. Kocha podróże. Jest miłośnikiem kotów.

Polonista i pedagog specjalny, obecnie znacznie częściej ilustrator. Pracowała z osobami z różnymi niepełnosprawnościami w placówkach, szkołach i w projektach. Jest wolontariuszem w Fundacji L’Arche, tworzącej domy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i asystentów. Wraz z przyjacielem z Zespołem Aspergera tworzy komiks internetowy Bloki. Uwielbia pracę w międzynarodowym środowisku, podróże i ciągłe zmiany. We wszystkim, co robi, stara się wprowadzać zasady Porozumienia bez przemocy. W wolnych chwilach śpiewa, gra w planszówki, jeździ na rowerze i spaceruje z psem.

Jako asystenci osób niepełnosprawnych pracują z nami m.in.:

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska. Posiada 12 lat doświadczenia w pracy jako opiekun osób z głęboką i wieloraką niepełnosprawnością (w Społecznej Szkole Podstawowej „Zakątek” w Poznaniu). Ma kwalifikacje w zakresie AAC i Stymulacji Bazalnej. Przez kilka lat pracował jako dziennikarz. Opublikował trzy zbiory bajek dla dzieci.

Studentka studiów magisterskich na kierunku Praca socjalna (UAM). Była wolontariuszką w projekcie „Usługi społecznie dla mieszkańców Poznania”, realizowanym przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych. Studia nauczyły ją otwartości na każdego człowieka i dystansu do samej siebie. Wolny czas poświęca na gotowanie oraz spotkania w gronie przyjaciół.

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, objętymi opieką długoterminową i paliatywną. Doświadczenie w opiece nad osobami z wieloraką niepełnosprawnością zdobyła w Stowarzyszeniu Na Tak. Ponadto krajoznawca, specjalista w dziedzinie turystyki krajoznawczej i kulturowej. Zwolenniczka naturoterapii, tradycyjnej medycyny chińskiej, ziołolecznictwa. Pasjonatka sztuki i malarka.

Absolwentka pedagogiki specjalnej na UAM. W czasie liceum i studiów należała do Wspólnoty Burego Misia – wspólnoty osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciół. Ukończyła kurs pierwszego stopnia języka migowego i pierwszy stopień kursu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Prowadziła zajęcia z dziećmi z dysleksją. Pracowała jako opiekunka dzieci od trzeciego miesiąca do jedenastego roku życia. Na co dzień (od piętnastu lat) pracuje w firmie rodzinnej – kwiaciarni.
Lokalizacja
rozwiń
 
Sekcja niewypełniona
 
Sekcja niewypełniona