Logo_-_sm
Opis firmy
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ
KRS Nr 0000025638

P0DARUJ NAM 1% SWOJEGO POADTKU ZA ROK 2011,SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

http://www.youtube.com/watch?v=H525d9ST8uY

PODARUJ NAM 1 % SWOJEGO PODATKU ZA ROK 2011


STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ


KRS NR 0000025638


ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA FILMIKU;


http://www.youtube.com/watch?v=H525d9ST8uY
Zapewniamy specjalistyczną pomoc i opiekę chorym na stwardnienie rozsiane.

Nasze Stowarzyszenie posiada dwa oddziały terenowe w Tychach i Zgorzelcu. Od 13 lat prowadzimy własny Ośrodek rehabilitacyjno - terapeutyczny "Wichrowe Wzgórze". Codziennie z naszej pomocy korzysta 20- 25 beneficjentów.

Staramy się zapewnić naszym podopiecznym jak najlepszą opiekę. W ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra.

Podejmujemy różnego typu działania. Nie ograniczamy się tylko do różnego rodzaju terapii, ale inicjujemy działania edukacyjne i naukowo-badawcze. Organizujemy koła zainteresowań, różne formy wypoczynku i rekreacji, które wskazane są chorym na stwardnienie rozsiane. Świadczymy również pomoc doraźną w sytuacjach trudnych.

Chcielibyśmy, aby chorzy mogli normalnie żyć. Próbujemy zatem pomóc naszym podopiecznym zaadaptować się do nowej sytuacji, z którą przyszło im się zmierzyć.
Integrujemy pacjentów i środowiska, w którym żyją. Troszczymy się o ich interesy. Chcielibyśmy, aby komfort ich życia był możliwie najlepszy i godny.

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane
„WICHROWE WZGÓRZE ” w Siemianowicach Przełajce.

Powstanie Ośrodka

W lipcu 1997 roku Zarząd Miasta Siemianowice Śl. przekazał nam w użyczenie na 10- lat budynek po byłej szkole podstaw owej w Przełajce na utworzenie Ośrodka rehabilitacyjnego dla chorych na stwardnienie rozsiane. Od 1998 roku rozpoczęliśmy remont i adaptację budynku, który był w dużym stopniu zdewastowany, dzięki życzliwości wielu sponsorów oraz zaangażowaniu samych chorych i ich rodzin w 1999 roku zaadoptowaliśmy parter budynku i uruchomiliśmy już działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej. Mimo to został jeszcze ogrom prac remontowo adaptacyjnych, I II-gie piętro, remont dachu i elewacji zewnętrznej, zakup i montaż windy, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o. Ponieważ posiadamy już obiekt, priorytetem bylo utworzenie kompleksowej i specjalistycznej bazy rehabilitacyjnej z odpowiednim wyposażeniem oraz fachową kadrą, gdzie każdy chory, jego rodzina czy opiekun uzyska odpowiednią pomoc czy poradę. W roku 2005 budynek i grunt wykupilismy od Władz Miasta i obiekt jest wlasnością Stowarzyszenia.
2. Baza lokalowa
Baza lokalowa to budynek 3 kondygnacyjny o powierzchni 423.7 m2 oraz działka
o powierzchni 0,3391 ha na której znajduje się ogród rekreacyjny częściowo już zagospodarowany / nasadzenia drzew i krzewów, oczko wodne / konieczne jest wykonanie chodników dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz boisko sportowe.
W budynku na parterze działa już świetlica środowiskowa, 2 sale rehabilitacyjne
do ćwiczeń indywidualnych i grupowych, wyposażone w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, Gabinet Hydroterapii; Kąpiele perełkowe, masaż podwodny, wirówki kończyn dolnych i górnych.
Na I-szym piętrze działa; gabinet fizykoterapii / diadynamik, galwano stymulacja, jonoforeza, tonoliza, magneto stymulacja aparatem MRS 2000, Magner, Laser, Ultradźwięki, lampa sollux /, gabinet masażu leczniczego, gabinet psychologa, pracownia terapeutyczna, sala relaksacji i muzykoterapii, przystosowane toalety i łazienki.
Lokalizacja
rozwiń
śląskie , 41-103 Siemianowice Ślaskie , Wiejska 2
 
Sekcja niewypełniona
 
Sekcja niewypełniona