Logo2
Opis firmy
W Centrum RAZEM beneficjenci Projektu otrzymują:

- usługi trenera pracy - pomoc w znalezieniu pracodawcy/praktyk/staży i wyborze stanowiska pracy; pomoc w adaptacji na stanowiska pracy i adaptacji społecznej w miejscu pracy; pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

- usługi doradcy zawodowego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego - w ich ramach ocena kwalifikacji zawodowych, ustalenie indywidualnej ścieżki aktywności; ćwiczenie umiejętności praktycznych i kompetencji pracowniczych, pomoc w uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych;

- wsparcie psychologiczne - wzmocni ich poczucie wartości osobistej, umiejętności społeczne i zmotywuje do podjęcia wysiłku w kierunku zatrudnienia – grupy wsparcia, konsultacje indywidualne.


Aktualnie prowadzimy projekt "Aktywni na rynku pracy - trener pracy narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy".
Poszukujemy osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz osób z upośledzeniem umysłowym także w stopniu lekkim.

W chwili obecnej oferujemy pracę w gastronomii i przy sprzątaniu.

Chętnie nawiążemy współpracę z pracodawcami z branży ogrodniczej, kosmetycznej a także zajmującymi się pakowaniem dokumentów oraz wprowadzaniem danych.
Lokalizacja
rozwiń
mazowieckie , 03-291 Warszawa , ul. Św. Wincentego 92
 
Sekcja niewypełniona
 
Sekcja niewypełniona